Prehľad o organizácii
Jednota, spotrebné a výrobné družstvo v Čajkove
Čajkov
00000289
Nemá
23.07.1953
29.04.2017
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Index daňovej spoľahlivosti
X
Nehodnotený
Nespĺňa podmienky pre hodnotenie
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Konečný užívateľ výhod Jednota, spotrebné a výrobné družstvo v Čajkove


Tieto informácie získate s balíkom TRANSPAREX® PROFESSIONAL

Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie Jednota, spotrebné a výrobné družstvo v Čajkove


Tieto informácie získate s balíkom TRANSPAREX® PROFESSIONAL

Predstavenstvo Jednota, spotrebné a výrobné družstvo v Čajkove


Osoba
Adresa
Dátum vzniku funkcie
Dátum zániku funkcie
Lukáč UhnákČajkov23.07.195328.04.2017
Ján BahnaRybník23.07.195328.04.2017
Anna BielaČajkov23.07.195328.04.2017
Jozef KrajčiČajkov23.07.195328.04.2017
Štefan KudelaČajkov23.07.195328.04.2017


Konanie menom spoločnosti [23.07.1953]

Predstavenstvo skladá sa z predsedu a 4-6 členov, zvolených na dva roky, prvý raz na jeden rok na valnom zhromaždení tajným hlasovaním. Zastupovanie za družstvo deje sa tak, že družstvo zastupuje predseda a ďalší člen predstavenstva. Podpisovanie za družstvo deje sa tak, že k názvu družstva pripoja svoje podpisy predseda a ďalší člen predstavenstva.

Predmet činnosti Jednota, spotrebné a výrobné družstvo v Čajkove


Názov
Vznik
Zánik
predmet činnosti družstva určujú stanovy zo dňa 5.júla 1953.23.07.195328.04.2017

Kataster Jednota, spotrebné a výrobné družstvo v Čajkove


Tieto informácie získate s balíkom TRANSPAREX® PROFESSIONAL-K