Prehľad o organizácii
Jednota, spotrebné a výrobné družstvo v Čajkove
Čajkov
00000289
Nemá
23.07.1953
29.04.2017
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Koneční uživatelia výhod Jednota, spotrebné a výrobné družstvo v Čajkove


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie Jednota, spotrebné a výrobné družstvo v Čajkove


Predstavenstvo Jednota, spotrebné a výrobné družstvo v Čajkove


Predmet činnosti Jednota, spotrebné a výrobné družstvo v Čajkove


Kataster Jednota, spotrebné a výrobné družstvo v Čajkove