Prehľad o organizácii
Jednota, okresné spotrebné družstvo s.r.o. Zlaté Moravce
Zlaté Moravce
00000291
Nemá
28.03.1950
04.05.2017
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Index daňovej spoľahlivosti
X
Nehodnotený
Nespĺňa podmienky pre hodnotenie
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Konečný užívateľ výhod Jednota, okresné spotrebné družstvo s.r.o. Zlaté Moravce


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie Jednota, okresné spotrebné družstvo s.r.o. Zlaté Moravce


Predstavenstvo Jednota, okresné spotrebné družstvo s.r.o. Zlaté Moravce


Predmet činnosti Jednota, okresné spotrebné družstvo s.r.o. Zlaté Moravce


Kataster Jednota, okresné spotrebné družstvo s.r.o. Zlaté Moravce