Prehľad o organizácii
Jednota, spotrebné a výrobné družstvo s r.o. v Drážovciach
Drážovce
00000292
Nemá
09.09.1953
15.08.2017
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Koneční uživatelia výhod Jednota, spotrebné a výrobné družstvo s r.o. v Drážovciach


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie Jednota, spotrebné a výrobné družstvo s r.o. v Drážovciach


Predstavenstvo Jednota, spotrebné a výrobné družstvo s r.o. v Drážovciach


Predmet činnosti Jednota, spotrebné a výrobné družstvo s r.o. v Drážovciach


Kataster Jednota, spotrebné a výrobné družstvo s r.o. v Drážovciach