Moja zóna
Jednota, spotrebné a výrobné družstvo s r.o. v Drážovciach
Drážovce
00000292
Nemá
09.09.1953
15.08.2017
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Koneční uživatelia výhod Jednota, spotrebné a výrobné družstvo s r.o. v Drážovciach


Štatutári Jednota, spotrebné a výrobné družstvo s r.o. v Drážovciach


Spoločníci Jednota, spotrebné a výrobné družstvo s r.o. v Drážovciach


Predmety podnikania Jednota, spotrebné a výrobné družstvo s r.o. v Drážovciach


Kataster Jednota, spotrebné a výrobné družstvo s r.o. v Drážovciach