Prehľad o organizácii
Jednota, spotrebné a výrobné družstvo s r.o., Čeladice
Čeladice
00000293
Nemá
04.09.1953
12.09.2017
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Koneční uživatelia výhod Jednota, spotrebné a výrobné družstvo s r.o., Čeladice


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie Jednota, spotrebné a výrobné družstvo s r.o., Čeladice


Predstavenstvo Jednota, spotrebné a výrobné družstvo s r.o., Čeladice


Predmet činnosti Jednota, spotrebné a výrobné družstvo s r.o., Čeladice


Kataster Jednota, spotrebné a výrobné družstvo s r.o., Čeladice