Prehľad o organizácii
"Jednota" okresné spotrebné družstvo s.r.o. v Leviciach
Levice
00000294
Nemá
28.01.1950
04.05.2017
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Index daňovej spoľahlivosti
X
Nehodnotený
Nespĺňa podmienky pre hodnotenie
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Konečný užívateľ výhod "Jednota" okresné spotrebné družstvo s.r.o. v Leviciach


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie "Jednota" okresné spotrebné družstvo s.r.o. v Leviciach


Štatutárny orgán "Jednota" okresné spotrebné družstvo s.r.o. v Leviciach


Prokurista "Jednota" okresné spotrebné družstvo s.r.o. v Leviciach


Predmet činnosti "Jednota" okresné spotrebné družstvo s.r.o. v Leviciach


Kataster "Jednota" okresné spotrebné družstvo s.r.o. v Leviciach