Prehľad o organizácii
"Jednota" okresné spotrebné družstvo s.r.o. v Leviciach
Levice
00000294
Nemá
28.01.1950
04.05.2017
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Koneční uživatelia výhod "Jednota" okresné spotrebné družstvo s.r.o. v Leviciach


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie "Jednota" okresné spotrebné družstvo s.r.o. v Leviciach


Štatutárny orgán "Jednota" okresné spotrebné družstvo s.r.o. v Leviciach


Prokurista "Jednota" okresné spotrebné družstvo s.r.o. v Leviciach


Predmet činnosti "Jednota" okresné spotrebné družstvo s.r.o. v Leviciach


Kataster "Jednota" okresné spotrebné družstvo s.r.o. v Leviciach