Prehľad o organizácii
Jednota, ľudové spotrebné družstvo Levice
Želiezovce
00000296
Nemá
19.06.1960
29.04.2017
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Koneční uživatelia výhod Jednota, ľudové spotrebné družstvo Levice


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie Jednota, ľudové spotrebné družstvo Levice


Predstavenstvo Jednota, ľudové spotrebné družstvo Levice


Predmet činnosti Jednota, ľudové spotrebné družstvo Levice


Kataster Jednota, ľudové spotrebné družstvo Levice