Moja zóna
Jednota, ľudové spotrebné družstvo Levice
Želiezovce
00000296
Nemá
19.06.1960
29.04.2017
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Koneční uživatelia výhod Jednota, ľudové spotrebné družstvo Levice


Štatutári Jednota, ľudové spotrebné družstvo Levice


Spoločníci Jednota, ľudové spotrebné družstvo Levice


Predmety podnikania Jednota, ľudové spotrebné družstvo Levice


Kataster Jednota, ľudové spotrebné družstvo Levice