Prehľad o organizácii
Melioračné družstvo v Cabaji
Cabaj
00000298
Nemá
23.12.1959
12.04.2017
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Koneční uživatelia výhod Melioračné družstvo v Cabaji


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie Melioračné družstvo v Cabaji


Predstavenstvo Melioračné družstvo v Cabaji


Predmet činnosti Melioračné družstvo v Cabaji


Kataster Melioračné družstvo v Cabaji