Prehľad o organizácii
Melioračné družstvo v Cabaji
Cabaj
00000298
Nemá
23.12.1959
12.04.2017
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Index daňovej spoľahlivosti
X
Nehodnotený
Nespĺňa podmienky pre hodnotenie
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Konečný užívateľ výhod Melioračné družstvo v Cabaji


Tieto informácie získate s balíkom TRANSPAREX® PROFESSIONAL

Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie Melioračné družstvo v Cabaji


Tieto informácie získate s balíkom TRANSPAREX® PROFESSIONAL

Predstavenstvo Melioračné družstvo v Cabaji


Osoba
Adresa
Dátum vzniku funkcie
Dátum zániku funkcie
Michal Kĺbik23.12.195911.04.2017
Jozef Orel23.12.195911.04.2017
Štefan Arpáš23.12.195911.04.2017
Michal Mihálik23.12.195911.04.2017
Ján Kuna23.12.195911.04.2017


Konanie menom spoločnosti [23.12.1959]

Výbor družstva sa skladá z 5 členov a volí sa na dobu troch rokov. Predseda výboru zastupuje družstvo pred úradmi, súdmi a pred verejnosťou. Podpisovanie za družstvo deje sa tak, že predseda podpisuje s účtovníkom družstva všetky písomnosti finančnej povahy a ostatné písomnosti s jedným členom výboru. Ak nie je predseda prítomný, podpisuje podobným spôsobom podpredseda.

Predmet činnosti Melioračné družstvo v Cabaji


Názov
Vznik
Zánik
predmet činnosti družstva určujú stanovy družstva zo dňa 21.októbra 1959.23.12.195911.04.2017

Kataster Melioračné družstvo v Cabaji


Tieto informácie získate s balíkom TRANSPAREX® PROFESSIONAL-K