Prehľad o organizácii
Melioračné družstvo v Kamenici n/Hr.
Kamenica nad Hronom
00000299
Nemá
16.12.1959
12.04.2017
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Index daňovej spoľahlivosti
X
Nehodnotený
Nespĺňa podmienky pre hodnotenie
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Konečný užívateľ výhod Melioračné družstvo v Kamenici n/Hr.


Tieto informácie získate s balíkom TRANSPAREX® PROFESSIONAL

Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie Melioračné družstvo v Kamenici n/Hr.


Tieto informácie získate s balíkom TRANSPAREX® PROFESSIONAL

Štatutárny orgán Melioračné družstvo v Kamenici n/Hr.


Osoba
Adresa
Dátum vzniku funkcie
Dátum zániku funkcie
Viktor Bednarik16.12.195911.04.2017
Štefan Struhár16.12.195911.04.2017
Vincent Szökel16.12.195911.04.2017
Jozef Šotkovský16.12.195911.04.2017
Alexander Baka16.12.195911.04.2017
Ferdinand Bernád16.12.195911.04.2017


Konanie menom spoločnosti [16.12.1959]

Výbor sa skladá z 3 až 7 členov a volí sa na dobu troch rokov. Predseda výboru zastupuje družstvo pred úradmi, súdmi a pred verejnosťou. Podpisovanie za družstvo deje sa tak, že predseda podpisuje s účtovníkom družstva všetky písomnosti finančnej povahy a ostatné písomnosti s jedným členom výboru. Ak nie je predseda prítomný, podpisuje podobným spôsobom podpredseda.

Predmet činnosti Melioračné družstvo v Kamenici n/Hr.


Názov
Vznik
Zánik
predmet činnosti družstva určujú stanovy družstva zo dňa 16/11/195916.12.195911.04.2017

Kataster Melioračné družstvo v Kamenici n/Hr.


Tieto informácie získate s balíkom TRANSPAREX® PROFESSIONAL-K