Prehľad o organizácii
Melioračné družstvo v Kamenici n/Hr.
Kamenica nad Hronom
00000299
Nemá
16.12.1959
12.04.2017
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Koneční uživatelia výhod Melioračné družstvo v Kamenici n/Hr.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie Melioračné družstvo v Kamenici n/Hr.


Štatutárny orgán Melioračné družstvo v Kamenici n/Hr.


Predmet činnosti Melioračné družstvo v Kamenici n/Hr.


Kataster Melioračné družstvo v Kamenici n/Hr.