Prehľad o organizácii
Melioračné družstvo vo Svätuši
Svätuša
00000300
Nemá
02.02.1960
14.06.2017
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Koneční uživatelia výhod Melioračné družstvo vo Svätuši


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie Melioračné družstvo vo Svätuši


Štatutárny orgán Melioračné družstvo vo Svätuši


Predmet činnosti Melioračné družstvo vo Svätuši


Kataster Melioračné družstvo vo Svätuši