Prehľad o organizácii
Melioračné družstvo v Dvoroch nad Žitavou
Dvory nad Žitavou
00000301
Nemá
16.11.1959
21.04.2017
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Koneční uživatelia výhod Melioračné družstvo v Dvoroch nad Žitavou


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie Melioračné družstvo v Dvoroch nad Žitavou


Štatutárny orgán Melioračné družstvo v Dvoroch nad Žitavou


Predmet činnosti Melioračné družstvo v Dvoroch nad Žitavou


Kataster Melioračné družstvo v Dvoroch nad Žitavou