Moja zóna
Melioračné družstvo v Dvoroch nad Žitavou
Dvory nad Žitavou
00000301
Nemá
16.11.1959
21.04.2017
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Koneční uživatelia výhod Melioračné družstvo v Dvoroch nad Žitavou


Štatutári Melioračné družstvo v Dvoroch nad Žitavou


Spoločníci Melioračné družstvo v Dvoroch nad Žitavou


Predmety podnikania Melioračné družstvo v Dvoroch nad Žitavou


Kataster Melioračné družstvo v Dvoroch nad Žitavou