Prehľad o organizácii
Melioračné družstvo v Čifároch
Čifáre
00000303
Nemá
31.10.1959
12.09.2017
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Koneční uživatelia výhod Melioračné družstvo v Čifároch


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie Melioračné družstvo v Čifároch


Štatutárny orgán Melioračné družstvo v Čifároch


Predmet činnosti Melioračné družstvo v Čifároch


Kataster Melioračné družstvo v Čifároch