Prehľad o organizácii
Melioračné družstvo v Čifároch
Čifáre
00000303
Nemá
31.10.1959
12.09.2017
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Index daňovej spoľahlivosti
X
Nehodnotený
Nespĺňa podmienky pre hodnotenie
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Konečný užívateľ výhod Melioračné družstvo v Čifároch


Tieto informácie získate s balíkom TRANSPAREX® PROFESSIONAL

Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie Melioračné družstvo v Čifároch


Tieto informácie získate s balíkom TRANSPAREX® PROFESSIONAL

Štatutárny orgán Melioračné družstvo v Čifároch


Osoba
Adresa
Dátum vzniku funkcie
Dátum zániku funkcie
Viktor Varga31.10.195911.09.2017
Ján Nadaždy31.10.195911.09.2017
Emil Škula31.10.195911.09.2017
František Gaál31.10.195911.09.2017
Július Huszár31.10.195911.09.2017
Ladislav Telár31.10.195911.09.2017
Ladislav Hajpál31.10.195911.09.2017


Konanie menom spoločnosti [31.10.1959]

Výbor družstva sa skladá z 3 až 9 členov a volí sa na dobu troch rokov. Predseda výboru zastupuje družstvo pred úradmi, súdmi a pred verejnosťou. Podpisovanie za družstvo deje sa tak, že predseda podpisuje s účtovníkom družstva všetky písomnosti finančnej povahy a ostatné písomnosti s jedným členom výboru. Ak nie je predseda prítomný, podpisuje podobným spôsobom podpredseda.

Predmet činnosti Melioračné družstvo v Čifároch


Názov
Vznik
Zánik
predmet činnosti družstva určujú stanovy družstva zo dňa 5.mája 195931.10.195911.09.2017

Kataster Melioračné družstvo v Čifároch


Tieto informácie získate s balíkom TRANSPAREX® PROFESSIONAL-K