Prehľad o organizácii
Melioračné družstvo v Dubníku
Dubník
00000304
Nemá
30.09.1959
12.04.2017
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Koneční uživatelia výhod Melioračné družstvo v Dubníku


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie Melioračné družstvo v Dubníku


Štatutárny orgán Melioračné družstvo v Dubníku


Predmet činnosti Melioračné družstvo v Dubníku


Kataster Melioračné družstvo v Dubníku