Prehľad o organizácii
Melioračné družstvo v Jatove
Jatov
00000305
Nemá
16.10.1959
12.04.2017
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Koneční uživatelia výhod Melioračné družstvo v Jatove


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie Melioračné družstvo v Jatove


Štatutárny orgán Melioračné družstvo v Jatove


Predmet činnosti Melioračné družstvo v Jatove


Kataster Melioračné družstvo v Jatove