Prehľad o organizácii
Melioračné družstvo vo Veľkom Lapáši
Veľký Lapáš
00000306
Nemá
24.11.1959
12.04.2017
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Koneční uživatelia výhod Melioračné družstvo vo Veľkom Lapáši


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie Melioračné družstvo vo Veľkom Lapáši


Predstavenstvo Melioračné družstvo vo Veľkom Lapáši


Predmet činnosti Melioračné družstvo vo Veľkom Lapáši


Kataster Melioračné družstvo vo Veľkom Lapáši