Prehľad o organizácii
Melioračné družstvo vo Veľkom Lapáši
Veľký Lapáš
00000306
Nemá
24.11.1959
12.04.2017
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Index daňovej spoľahlivosti
X
Nehodnotený
Nespĺňa podmienky pre hodnotenie
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Konečný užívateľ výhod Melioračné družstvo vo Veľkom Lapáši


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie Melioračné družstvo vo Veľkom Lapáši


Predstavenstvo Melioračné družstvo vo Veľkom Lapáši


Predmet činnosti Melioračné družstvo vo Veľkom Lapáši


Kataster Melioračné družstvo vo Veľkom Lapáši