Moja zóna
Jednota, ľudové spotrebné družstvo v Dolnom Ohaji
Dolný Ohaj
00000307
Nemá
27.10.1953
29.04.2017
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Koneční uživatelia výhod Jednota, ľudové spotrebné družstvo v Dolnom Ohaji


Štatutári Jednota, ľudové spotrebné družstvo v Dolnom Ohaji


Spoločníci Jednota, ľudové spotrebné družstvo v Dolnom Ohaji


Predmety podnikania Jednota, ľudové spotrebné družstvo v Dolnom Ohaji


Kataster Jednota, ľudové spotrebné družstvo v Dolnom Ohaji