Prehľad o organizácii
Jednota, spotrebné a výrobné družstvo v Obide
Obid
00000308
Nemá
26.10.1953
12.04.2017
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Koneční uživatelia výhod Jednota, spotrebné a výrobné družstvo v Obide


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie Jednota, spotrebné a výrobné družstvo v Obide


Predstavenstvo Jednota, spotrebné a výrobné družstvo v Obide


Predmet činnosti Jednota, spotrebné a výrobné družstvo v Obide


Kataster Jednota, spotrebné a výrobné družstvo v Obide