Prehľad o organizácii
Jednota, spotrebné a výrobné družstvo v Bánove
Bánov
00000309
Nemá
27.10.1953
03.05.2017
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Koneční uživatelia výhod Jednota, spotrebné a výrobné družstvo v Bánove


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie Jednota, spotrebné a výrobné družstvo v Bánove


Predstavenstvo Jednota, spotrebné a výrobné družstvo v Bánove


Predmet činnosti Jednota, spotrebné a výrobné družstvo v Bánove


Kataster Jednota, spotrebné a výrobné družstvo v Bánove