Moja zóna
Okresný zväz spotrebných družstiev vo Vrábľoch
Vráble
00000310
Nemá
08.09.1953
13.04.2017
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Koneční uživatelia výhod Okresný zväz spotrebných družstiev vo Vrábľoch


Štatutári Okresný zväz spotrebných družstiev vo Vrábľoch


Spoločníci Okresný zväz spotrebných družstiev vo Vrábľoch


Predmety podnikania Okresný zväz spotrebných družstiev vo Vrábľoch


Kataster Okresný zväz spotrebných družstiev vo Vrábľoch