Prehľad o organizácii
Okresný zväz spotrebných družstiev vo Vrábľoch
Vráble
00000310
Nemá
08.09.1953
13.04.2017
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Index daňovej spoľahlivosti
X
Nehodnotený
Nespĺňa podmienky pre hodnotenie
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Konečný užívateľ výhod Okresný zväz spotrebných družstiev vo Vrábľoch


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie Okresný zväz spotrebných družstiev vo Vrábľoch


Predstavenstvo Okresný zväz spotrebných družstiev vo Vrábľoch


Predmet činnosti Okresný zväz spotrebných družstiev vo Vrábľoch


Kataster Okresný zväz spotrebných družstiev vo Vrábľoch