Prehľad o organizácii
Jednota, spotrebné a výrobné družstvo vo Veľkých Kosihách
Veľké Kosihy
00000311
Nemá
24.12.1953
04.05.2017
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Index daňovej spoľahlivosti
X
Nehodnotený
Nespĺňa podmienky pre hodnotenie
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Konečný užívateľ výhod Jednota, spotrebné a výrobné družstvo vo Veľkých Kosihách


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie Jednota, spotrebné a výrobné družstvo vo Veľkých Kosihách


Predstavenstvo Jednota, spotrebné a výrobné družstvo vo Veľkých Kosihách


Predmet činnosti Jednota, spotrebné a výrobné družstvo vo Veľkých Kosihách


Kataster Jednota, spotrebné a výrobné družstvo vo Veľkých Kosihách