Prehľad o organizácii
Jednota, spotrebné a výrobné družstvo vo Veľkých Kosihách
Veľké Kosihy
00000311
Nemá
24.12.1953
04.05.2017
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Koneční uživatelia výhod Jednota, spotrebné a výrobné družstvo vo Veľkých Kosihách


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie Jednota, spotrebné a výrobné družstvo vo Veľkých Kosihách


Predstavenstvo Jednota, spotrebné a výrobné družstvo vo Veľkých Kosihách


Predmet činnosti Jednota, spotrebné a výrobné družstvo vo Veľkých Kosihách


Kataster Jednota, spotrebné a výrobné družstvo vo Veľkých Kosihách