Prehľad o organizácii
Jednota, spotrebné a výrobné družstvo v Ondrejovciach
Ondrejovce
00000312
Nemá
28.12.1953
13.04.2017
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Koneční uživatelia výhod Jednota, spotrebné a výrobné družstvo v Ondrejovciach


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie Jednota, spotrebné a výrobné družstvo v Ondrejovciach


Predstavenstvo Jednota, spotrebné a výrobné družstvo v Ondrejovciach


Predmet činnosti Jednota, spotrebné a výrobné družstvo v Ondrejovciach


Kataster Jednota, spotrebné a výrobné družstvo v Ondrejovciach