Moja zóna
Jednota, ľudové spotrebné družstvo v Radave
Radava
00000313
Nemá
30.12.1953
29.04.2017
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Koneční uživatelia výhod Jednota, ľudové spotrebné družstvo v Radave


Štatutári Jednota, ľudové spotrebné družstvo v Radave


Spoločníci Jednota, ľudové spotrebné družstvo v Radave


Predmety podnikania Jednota, ľudové spotrebné družstvo v Radave


Kataster Jednota, ľudové spotrebné družstvo v Radave