Prehľad o organizácii
Jednota, spotrebné a výrobné družstvo vo Svätom Petri
Svätý Peter
00000314
Nemá
08.09.1953
13.04.2017
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Index daňovej spoľahlivosti
X
Nehodnotený
Nespĺňa podmienky pre hodnotenie
N/A
N/A
N/A
1,8 tis. €
N/A

Konečný užívateľ výhod Jednota, spotrebné a výrobné družstvo vo Svätom Petri


Tieto informácie získate s balíkom TRANSPAREX® PROFESSIONAL

Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie Jednota, spotrebné a výrobné družstvo vo Svätom Petri


Tieto informácie získate s balíkom TRANSPAREX® PROFESSIONAL

Predstavenstvo Jednota, spotrebné a výrobné družstvo vo Svätom Petri


Osoba
Adresa
Dátum vzniku funkcie
Dátum zániku funkcie
Ján Ješko08.09.195312.04.2017
Martin Turan31.03.195512.04.2017
Karol Klimeš31.03.195512.04.2017
Peter Bokor31.03.195512.04.2017
Jozef Štefanovič31.03.195512.04.2017


Konanie menom spoločnosti [08.09.1953]

Zastupovanie za družstvo deje sa tak, že družstvo zastupuje predseda a ďalší člen predstavenstva. Podpisovanie za družstvo deje sa tak, že k názvu družstva pripoja svoje podpisy predseda a ďalší člen predstavenstva.

Predmet činnosti Jednota, spotrebné a výrobné družstvo vo Svätom Petri


Názov
Vznik
Zánik
Predmet činnosti družstva určujú stanovy zo dňa 19.júla 195308.09.195312.04.2017

Kataster Jednota, spotrebné a výrobné družstvo vo Svätom Petri


Tieto informácie získate s balíkom TRANSPAREX® PROFESSIONAL-K