Prehľad o organizácii
Jednota, spotrebné a výrobné družstvo vo Svätom Petri
Svätý Peter
00000314
Nemá
08.09.1953
13.04.2017
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
1,8 tis. €
N/A

Koneční uživatelia výhod Jednota, spotrebné a výrobné družstvo vo Svätom Petri


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie Jednota, spotrebné a výrobné družstvo vo Svätom Petri


Predstavenstvo Jednota, spotrebné a výrobné družstvo vo Svätom Petri


Predmet činnosti Jednota, spotrebné a výrobné družstvo vo Svätom Petri


Kataster Jednota, spotrebné a výrobné družstvo vo Svätom Petri