Prehľad o organizácii
Jednota, spotrebné a výrobné družstvo v Alakšinciach
Alekšince
00000315
Nemá
29.08.1953
04.05.2017
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Koneční uživatelia výhod Jednota, spotrebné a výrobné družstvo v Alakšinciach


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie Jednota, spotrebné a výrobné družstvo v Alakšinciach


Predstavenstvo Jednota, spotrebné a výrobné družstvo v Alakšinciach


Predmet činnosti Jednota, spotrebné a výrobné družstvo v Alakšinciach


Kataster Jednota, spotrebné a výrobné družstvo v Alakšinciach