Prehľad o organizácii
Jednota, spotrebné a výrobné družstvo v Alakšinciach
Alekšince
00000315
Nemá
29.08.1953
04.05.2017
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Index daňovej spoľahlivosti
X
Nehodnotený
Nespĺňa podmienky pre hodnotenie
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Konečný užívateľ výhod Jednota, spotrebné a výrobné družstvo v Alakšinciach


Tieto informácie získate s balíkom TRANSPAREX® PROFESSIONAL

Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie Jednota, spotrebné a výrobné družstvo v Alakšinciach


Tieto informácie získate s balíkom TRANSPAREX® PROFESSIONAL

Predstavenstvo Jednota, spotrebné a výrobné družstvo v Alakšinciach


Osoba
Adresa
Dátum vzniku funkcie
Dátum zániku funkcie
František Lukáčik29.08.195303.05.2017
Emília Čačana29.08.195303.05.2017
Ludmila Kotučová29.08.195303.05.2017
Michal Gubal29.08.195303.05.2017
Anna Turzová29.08.195303.05.2017


Konanie menom spoločnosti [29.08.1953]

Zastupovanie za družstvo sa deje tak, že družstvo zastupuje predseda a ďalší člen predstavenstva. Podpisovanie za družstvo sa deje tak, že k názvu družstva pripoja svoje podpisy predseda a ďalší člen predstavenstva.

Predmet činnosti Jednota, spotrebné a výrobné družstvo v Alakšinciach


Názov
Vznik
Zánik
Predmet činnosti družstva určujú stanovy zo dňa28. júna 195329.08.195303.05.2017

Kataster Jednota, spotrebné a výrobné družstvo v Alakšinciach


Tieto informácie získate s balíkom TRANSPAREX® PROFESSIONAL-K