Moja zóna
Jednota, ľudové spotrebné družstvo v Rišňovciach
Rišňovce
00000316
Nemá
29.09.1953
12.09.2017
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Koneční uživatelia výhod Jednota, ľudové spotrebné družstvo v Rišňovciach


Štatutári Jednota, ľudové spotrebné družstvo v Rišňovciach


Spoločníci Jednota, ľudové spotrebné družstvo v Rišňovciach


Predmety podnikania Jednota, ľudové spotrebné družstvo v Rišňovciach


Kataster Jednota, ľudové spotrebné družstvo v Rišňovciach