Prehľad o organizácii
Jednota, ľudové spotrebné družstvo v Rišňovciach
Rišňovce
00000316
Nemá
29.09.1953
12.09.2017
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Index daňovej spoľahlivosti
X
Nehodnotený
Nespĺňa podmienky pre hodnotenie
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Konečný užívateľ výhod Jednota, ľudové spotrebné družstvo v Rišňovciach


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie Jednota, ľudové spotrebné družstvo v Rišňovciach


Predstavenstvo Jednota, ľudové spotrebné družstvo v Rišňovciach


Predmet činnosti Jednota, ľudové spotrebné družstvo v Rišňovciach


Kataster Jednota, ľudové spotrebné družstvo v Rišňovciach