Prehľad o organizácii
Jednota, spotrebné a výrobné družstvo s r.o. v Branči
Branč
00000317
Nemá
23.08.1953
12.04.2017
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Index daňovej spoľahlivosti
X
Nehodnotený
Nespĺňa podmienky pre hodnotenie
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Konečný užívateľ výhod Jednota, spotrebné a výrobné družstvo s r.o. v Branči


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie Jednota, spotrebné a výrobné družstvo s r.o. v Branči


Štatutárny orgán Jednota, spotrebné a výrobné družstvo s r.o. v Branči


Predmet činnosti Jednota, spotrebné a výrobné družstvo s r.o. v Branči


Kataster Jednota, spotrebné a výrobné družstvo s r.o. v Branči