Moja zóna
Jednota, spotrebné a výrobné družstvo vo Veľkom Peseku
Veľký Pesek
00000318
Nemá
21.06.1954
21.04.2017
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Koneční uživatelia výhod Jednota, spotrebné a výrobné družstvo vo Veľkom Peseku


Štatutári Jednota, spotrebné a výrobné družstvo vo Veľkom Peseku


Spoločníci Jednota, spotrebné a výrobné družstvo vo Veľkom Peseku


Predmety podnikania Jednota, spotrebné a výrobné družstvo vo Veľkom Peseku


Kataster Jednota, spotrebné a výrobné družstvo vo Veľkom Peseku