Prehľad o organizácii
Jednota, spotrebné a výrobné družstvo vo Veľkom Peseku
Veľký Pesek
00000318
Nemá
21.06.1954
21.04.2017
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Index daňovej spoľahlivosti
X
Nehodnotený
Nespĺňa podmienky pre hodnotenie
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Konečný užívateľ výhod Jednota, spotrebné a výrobné družstvo vo Veľkom Peseku


Tieto informácie získate s balíkom TRANSPAREX® PROFESSIONAL

Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie Jednota, spotrebné a výrobné družstvo vo Veľkom Peseku


Tieto informácie získate s balíkom TRANSPAREX® PROFESSIONAL

Štatutárny orgán Jednota, spotrebné a výrobné družstvo vo Veľkom Peseku


Osoba
Adresa
Dátum vzniku funkcie
Dátum zániku funkcie
Pavel Kvas21.06.195420.04.2017
Alžbeta Petenyová21.06.195420.04.2017
JOlana Salajová21.06.195420.04.2017
Ľudovít Lasab21.06.195420.04.2017
Jozef Kamencei21.06.195420.04.2017
Margita Mihálková21.06.195420.04.2017
Gustav Trojaček21.06.195420.04.2017


Konanie menom spoločnosti [21.06.1954]

Predstavenstvo (správa) skladá sa z predsedu a 4-6 členov, zvolených na dva roky, prvý raz na jeden rok na valnom zhromaždení tajným hlasovaním. Zastupovanie za družstvo deje sa tak, že družstvo zastupuje predseda a ďalší člen predstavenstva. Podpisovanie za družstvo deje sa tak, že k názvu družstva pripoja svoje podpisy predseda a ďalší člen predstavenstva.

Predmet činnosti Jednota, spotrebné a výrobné družstvo vo Veľkom Peseku


Momentálne neobsahuje žiadne záznamy

Kataster Jednota, spotrebné a výrobné družstvo vo Veľkom Peseku


Tieto informácie získate s balíkom TRANSPAREX® PROFESSIONAL-K