Prehľad o organizácii
Jednota, spotrebné a výrobné družstvo vo Veľkom Peseku
Veľký Pesek
00000318
Nemá
21.06.1954
21.04.2017
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Koneční uživatelia výhod Jednota, spotrebné a výrobné družstvo vo Veľkom Peseku


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie Jednota, spotrebné a výrobné družstvo vo Veľkom Peseku


Štatutárny orgán Jednota, spotrebné a výrobné družstvo vo Veľkom Peseku


Predmet činnosti Jednota, spotrebné a výrobné družstvo vo Veľkom Peseku


Kataster Jednota, spotrebné a výrobné družstvo vo Veľkom Peseku