Moja zóna
Okresný zväz spotrebných družstiev v Nových Zámkoch v likvidácii
Nové Zámky
00000319
Nemá
16.01.1954
03.05.2017
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Koneční uživatelia výhod Okresný zväz spotrebných družstiev v Nových Zámkoch v likvidácii


Štatutári Okresný zväz spotrebných družstiev v Nových Zámkoch v likvidácii


Spoločníci Okresný zväz spotrebných družstiev v Nových Zámkoch v likvidácii


Predmety podnikania Okresný zväz spotrebných družstiev v Nových Zámkoch v likvidácii


Kataster Okresný zväz spotrebných družstiev v Nových Zámkoch v likvidácii