Prehľad o organizácii
Okresný zväz spotrebných družstiev v Nových Zámkoch v likvidácii
Nové Zámky
00000319
Nemá
16.01.1954
03.05.2017
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Index daňovej spoľahlivosti
X
Nehodnotený
Nespĺňa podmienky pre hodnotenie
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Konečný užívateľ výhod Okresný zväz spotrebných družstiev v Nových Zámkoch v likvidácii


Tieto informácie získate s balíkom TRANSPAREX® PROFESSIONAL

Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie Okresný zväz spotrebných družstiev v Nových Zámkoch v likvidácii


Tieto informácie získate s balíkom TRANSPAREX® PROFESSIONAL

Likvidátor Okresný zväz spotrebných družstiev v Nových Zámkoch v likvidácii


Osoba
Adresa
Dátum vzniku funkcie
Dátum zániku funkcie
Mária Bilicová28.03.195703.05.2017
Štefan Kováč28.03.195703.05.2017


Konanie menom spoločnosti [28.03.1957]

Likvidátori budú zastupovať a zaň podpisovať tak, že k zneniu likvidačného názvu družstva pripoja svoje vlastnoručné podpisy.

Predstavenstvo Okresný zväz spotrebných družstiev v Nových Zámkoch v likvidácii


Osoba
Adresa
Dátum vzniku funkcie
Dátum zániku funkcie
Ján Miškovič16.01.195427.03.1957
Štefan Kováč16.01.195427.03.1957
Gabriel Takáč30.11.195527.03.1957
Rudolf Skokan30.11.195527.03.1957
Jozef Beták30.11.195527.03.1957
Vojtech Száraz30.11.195527.03.1957
Michal Németh30.11.195527.03.1957


Konanie menom spoločnosti [28.03.1957]

Likvidátori budú zastupovať a zaň podpisovať tak, že k zneniu likvidačného názvu družstva pripoja svoje vlastnoručné podpisy.

Predmet činnosti Okresný zväz spotrebných družstiev v Nových Zámkoch v likvidácii


Názov
Vznik
Zánik
Predmet činnosti družstva určujú stanovy zo dňa 12.septembra 195316.01.195402.05.2017

Kataster Okresný zväz spotrebných družstiev v Nových Zámkoch v likvidácii


Tieto informácie získate s balíkom TRANSPAREX® PROFESSIONAL-K