Moja zóna
Melioračné družstvo vo Veľkej Doline
Veľká Dolina
00000320
Nemá
24.11.1959
12.04.2017
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Koneční uživatelia výhod Melioračné družstvo vo Veľkej Doline


Štatutári Melioračné družstvo vo Veľkej Doline


Spoločníci Melioračné družstvo vo Veľkej Doline


Predmety podnikania Melioračné družstvo vo Veľkej Doline


Kataster Melioračné družstvo vo Veľkej Doline