Prehľad o organizácii
Melioračné družstvo vo Veľkej Doline
Veľká Dolina
00000320
Nemá
24.11.1959
12.04.2017
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Index daňovej spoľahlivosti
X
Nehodnotený
Nespĺňa podmienky pre hodnotenie
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Konečný užívateľ výhod Melioračné družstvo vo Veľkej Doline


Tieto informácie získate s balíkom TRANSPAREX® PROFESSIONAL

Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie Melioračné družstvo vo Veľkej Doline


Tieto informácie získate s balíkom TRANSPAREX® PROFESSIONAL

Predstavenstvo Melioračné družstvo vo Veľkej Doline


Osoba
Adresa
Dátum vzniku funkcie
Dátum zániku funkcie
Ľudovít Hrivňák ml.24.11.195911.04.2017
Michal Klika24.11.195911.04.2017
Ľudovít Dojčan24.11.195911.04.2017
Viliam Kvasňovský24.11.195911.04.2017
Jozef Ješko24.11.195911.04.2017


Konanie menom spoločnosti [24.11.1959]

Členovia družstvo ručia za záväzky družstva a znášajú podiel na stratách podľa výšky prospechu z vybudovaných vodohospodárskych zariadení a opatrení. Predseda výboru zastupuje družstvo pred úradmi, súdmi a pred verejnosťou. Podpisovanie za družstvo deje sa tak, že predseda podpisuje s účtovníkom družstva všetky písomnosti finančnej povahy a ostatné písomnosti s jedným členom výboru. Ak nie je predseda prítomný, podpisuje podobným spôsobom podpredseda.

Predmet činnosti Melioračné družstvo vo Veľkej Doline


Názov
Vznik
Zánik
Predmet činnosti družstva určujú stanovy družstva zo dňa 15/5 195924.11.195911.04.2017

Kataster Melioračné družstvo vo Veľkej Doline


Tieto informácie získate s balíkom TRANSPAREX® PROFESSIONAL-K