Prehľad o organizácii
VZORODEV, výrobné družstvo v Komárne
ul. 25. februára č. 8, Komárno
00000321
Nemá
28.07.1953
04.05.2017
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Koneční uživatelia výhod VZORODEV, výrobné družstvo v Komárne


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie VZORODEV, výrobné družstvo v Komárne


Predstavenstvo VZORODEV, výrobné družstvo v Komárne


Predmet činnosti VZORODEV, výrobné družstvo v Komárne


Kataster VZORODEV, výrobné družstvo v Komárne