Prehľad o organizácii
Krajský zväz spotrebných družstiev v Nitre
Nitra
00000322
Nemá
25.10.1952
04.05.2017
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Index daňovej spoľahlivosti
X
Nehodnotený
Nespĺňa podmienky pre hodnotenie
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Konečný užívateľ výhod Krajský zväz spotrebných družstiev v Nitre


Tieto informácie získate s balíkom TRANSPAREX® PROFESSIONAL

Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie Krajský zväz spotrebných družstiev v Nitre


Tieto informácie získate s balíkom TRANSPAREX® PROFESSIONAL

Predstavenstvo Krajský zväz spotrebných družstiev v Nitre


Osoba
Adresa
Dátum vzniku funkcie
Dátum zániku funkcie
Alojz TothČakajovce26.04.195403.05.2017
Gejza JankovičHurbanovo26.04.195403.05.2017
Štefan VršeckýRišňovce26.04.195403.05.2017
Ján GunárBánovce nad Bebravou29.12.195703.05.2017
Karol TrupNitra29.12.195703.05.2017
Vojtech SzárazNové Zámky29.12.195703.05.2017
Zoltán FröhlichVeľká Máňa25.03.195803.05.2017
Štefan Kováč25.03.195803.05.2017
Július Horváth25.03.195803.05.2017
Klára Langová02.02.196003.05.2017
Robert Františák02.02.196003.05.2017


Konanie menom spoločnosti [25.10.1952]

Krajský zväz ručí za svoje záväzky celým svojim majetkom, členovia krajského zväzu ručia za záväzky krajského zväzu do výšky dvojnásobku svojho členského podielu. Predstavenstvo krajského zväzu zastupuje krajský zväz a jeho členské organizácie u úradov a háji ich záujmy. Podpisovanie za krajský zväz sa deje tak, že k firme družstva podpíše sa predseda krajského zväzu alebo podpredseda a jeden člen predstavenstva.

Predmet činnosti Krajský zväz spotrebných družstiev v Nitre


Názov
Vznik
Zánik
Predmet činnosti krajského zväzu určujú stanovy zo dňa 21. septembra 195225.10.195203.05.2017

Kataster Krajský zväz spotrebných družstiev v Nitre


Tieto informácie získate s balíkom TRANSPAREX® PROFESSIONAL-K