Prehľad o organizácii
Krajský zväz spotrebných družstiev v Nitre
Nitra
00000322
Nemá
25.10.1952
04.05.2017
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Koneční uživatelia výhod Krajský zväz spotrebných družstiev v Nitre


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie Krajský zväz spotrebných družstiev v Nitre


Predstavenstvo Krajský zväz spotrebných družstiev v Nitre


Predmet činnosti Krajský zväz spotrebných družstiev v Nitre


Kataster Krajský zväz spotrebných družstiev v Nitre