Prehľad o organizácii
KOŽENÁ GALANTÉRIA, výrobné družstvo
Komárno
00000323
Nemá
14.05.1955
22.05.2008
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Index daňovej spoľahlivosti
X
Nehodnotený
Nespĺňa podmienky pre hodnotenie
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Konečný užívateľ výhod KOŽENÁ GALANTÉRIA, výrobné družstvo


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie KOŽENÁ GALANTÉRIA, výrobné družstvo


Predstavenstvo KOŽENÁ GALANTÉRIA, výrobné družstvo


Predmet činnosti KOŽENÁ GALANTÉRIA, výrobné družstvo


Kataster KOŽENÁ GALANTÉRIA, výrobné družstvo