Prehľad o organizácii
M , spol. s r.o.
Jána Jonáša 9, 841 08 Bratislava
00000404
Nemá
20.12.1991
23.11.2021
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Koneční uživatelia výhod M , spol. s r.o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie M , spol. s r.o.


Predmet činnosti M , spol. s r.o.


Kataster M , spol. s r.o.