Prehľad o organizácii
Leas C.C.B., s.r.o.
Nám.SNP 14, 811 06 Bratislava
00000537
Nemá
19.12.2000
15.07.2002
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Index daňovej spoľahlivosti
X
Nehodnotený
Nespĺňa podmienky pre hodnotenie
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Konečný užívateľ výhod Leas C.C.B., s.r.o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie Leas C.C.B., s.r.o.


Konateľ Leas C.C.B., s.r.o.


Predstavenstvo Leas C.C.B., s.r.o.


Člen dozorného orgánu Leas C.C.B., s.r.o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. Leas C.C.B., s.r.o.


Predmet činnosti Leas C.C.B., s.r.o.


Kataster Leas C.C.B., s.r.o.