Moja zóna
Leas C.C.B., s.r.o.
Nám.SNP 14, 811 06 Bratislava
00000537
Nemá
19.12.2000
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Koneční uživatelia výhod Leas C.C.B., s.r.o.


Štatutári Leas C.C.B., s.r.o.


Spoločníci Leas C.C.B., s.r.o.


Predmety podnikania Leas C.C.B., s.r.o.


Kataster Leas C.C.B., s.r.o.