Moja zóna
Poľnohospodárske družstvo so sídlom v Lokci
029 51 Lokca
00000647
2020424417
SK2020424417
25-49 zamestnancov
01.03.1990
Chov dojníc
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele
0
0,01
0,07
54,5 %
7,21 tis. €
104,7 %
2021/2020
778 tis. €
-6,8 %
2021/2020
0
103,9 %
2021/2020
N/A
N/A

Zisk Poľnohospodárske družstvo so sídlom v Lokci


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
50 tis. €
0 €
-50 tis. €
-100 tis. €
-150 tis. €
-200 tis. €
transparex.sk

Tržby Poľnohospodárske družstvo so sídlom v Lokci


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
900 tis. €
800 tis. €
700 tis. €
600 tis. €
500 tis. €
transparex.sk

6,29
0,46
0,13
1,02

Zisk pred zdanením Poľnohospodárske družstvo so sídlom v Lokci


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
50 tis. €
0 €
-50 tis. €
-100 tis. €
-150 tis. €
-200 tis. €
transparex.sk

EBITDA Poľnohospodárske družstvo so sídlom v Lokci


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
200 tis. €
150 tis. €
100 tis. €
50 tis. €
0 €
transparex.sk

Koneční uživatelia výhod Poľnohospodárske družstvo so sídlom v Lokci


Štatutári Poľnohospodárske družstvo so sídlom v Lokci


Spoločníci Poľnohospodárske družstvo so sídlom v Lokci


Predmety podnikania Poľnohospodárske družstvo so sídlom v Lokci


Kataster Poľnohospodárske družstvo so sídlom v Lokci


Skrátené výkazy Poľnohospodárske družstvo so sídlom v Lokci