Prehľad o organizácii
Poľnohospodárske družstvo so sídlom v Lokci
029 51 Lokca
00000647
2020424417
SK2020424417
20-24 zamestnancov
01.03.1990
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Index daňovej spoľahlivosti
B
Spoľahlivý daňový subjekt
viac než 10 ale menej než 25 bodov
Obchodný register Okresný súd Žilina, oddiel: Dr, vložka č. 2/L
8,35 tis. €
15,7 %
2022/2021
1,05 mil. €
34,4 %
2022/2021
0
19,7 %
2022/2021
N/A
N/A

Zisk Poľnohospodárske družstvo so sídlom v Lokci


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
50 tis. €
0 €
-50 tis. €
-100 tis. €
-150 tis. €
-200 tis. €
transparex.sk

Tržby Poľnohospodárske družstvo so sídlom v Lokci


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
1,1 mil. €
1 mil. €
900 tis. €
800 tis. €
700 tis. €
transparex.sk
6,33
0,47
0,12
1,09

Zisk pred zdanením Poľnohospodárske družstvo so sídlom v Lokci


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
50 tis. €
0 €
-50 tis. €
-100 tis. €
-150 tis. €
-200 tis. €
transparex.sk

EBITDA Poľnohospodárske družstvo so sídlom v Lokci


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
200 tis. €
150 tis. €
100 tis. €
50 tis. €
0 €
transparex.sk

Konečný užívateľ výhod Poľnohospodárske družstvo so sídlom v Lokci


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie Poľnohospodárske družstvo so sídlom v Lokci


Predstavenstvo Poľnohospodárske družstvo so sídlom v Lokci


Člen dozorného orgánu Poľnohospodárske družstvo so sídlom v Lokci


Predmet činnosti Poľnohospodárske družstvo so sídlom v Lokci


Kataster Poľnohospodárske družstvo so sídlom v Lokci


Skrátené výkazy Poľnohospodárske družstvo so sídlom v Lokci