Prehľad o organizácii
Petrimex a.s.
Dr. Vl. Clementisa 10, Bratislava
00000655
Nemá
01.01.1969
13.09.2006
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Index daňovej spoľahlivosti
X
Nehodnotený
Nespĺňa podmienky pre hodnotenie
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Konečný užívateľ výhod Petrimex a.s.


Tieto informácie získate s balíkom TRANSPAREX® PROFESSIONAL

Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie Petrimex a.s.


Tieto informácie získate s balíkom TRANSPAREX® PROFESSIONAL

Predstavenstvo Petrimex a.s.


Osoba
Adresa
Dátum vzniku funkcie
Dátum zániku funkcie
Ing. Ľubomír RemákLandauova 1814/34, Bratislava16.02.199812.09.2006
Ing. Elena Trenčianska, CScRačianska 39, Bratislava16.02.199812.09.2006
Ing. Marián MojžišBudyšínska 18, Bratislava16.02.199812.09.2006
RNDr. Alojz UherecSlatinská 28, Bratislava16.02.199812.09.2006
Mgr. Marek KráľKlincová 237/21, Bratislava16.02.199812.09.2006


Konanie menom spoločnosti [16.02.1998]

Vo všetkých veciach zaväzujúcich spoločnosť sú oprávnení konať všetci členovia predsta- venstva, pričom za spoločnosť podpisujú naj- menej dvaja členovia predstavenstva, ak právny predpis neustanovuje inak. Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo napísanému názvu spoloč- nosti k menám a funkciám podpisujúci pripojí svoj podpis.

Člen dozorného orgánu Petrimex a.s.


Osoba
Adresa
Dátum vzniku funkcie
Dátum zániku funkcie
Podiel v spoločnosti
Ing. Jan ŠáralMařatkova 916, Praha 402.02.199312.09.2006
Ing. Josef KasperPokratická 92, Litoměrice02.02.199312.09.2006
Ing. Eva ŠtalmaškováZnievska 12, Bratislava02.02.199312.09.2006
Ing. Jozef ŽákRovniakova 4, Bratislava29.03.199612.09.2006
Ing. Slavomír HatinaIpeľ-ská 9, Bratislava29.03.199612.09.2006
Ing. Ján UdičBukovčana 24, Bratislava29.03.199612.09.2006
Katarína ČapošováRomanova 32, Bratislava29.03.199612.09.2006
Ing. Jozef FutrikaničKomárnická 16, Bratislava29.03.199612.09.2006
Ing. Ondrej KresanČmelíkova 13, Bratislava29.03.199612.09.2006
Ing. Juraj VozárikRovniankova 9, Bratislava15.11.199612.09.2006
JUDr. Ivan BartekHavlíčkova 1, Bratislava15.11.199612.09.2006
Ing. Dušan GrausExnárova 28, Bratislava27.06.199712.09.2006
Doc. Ing. Štefan GavorníkMajerníkova 3, Bratislava16.02.199812.09.2006
Ing. Juraj SirotnýPartizánska 82, Trenčianske Teplice16.02.199812.09.2006
Ing. Marián TrandžíkMartinengova 36, Bratislava16.02.199812.09.2006

Predmet činnosti Petrimex a.s.


Názov
Vznik
Zánik
zasielateľstvo,16.05.199412.09.2006
- kúpa rozličného tovaru za účelom jeho ďalšieho predaja a predaj vrátane obchodovania s chemickými výrobkami a jedmi, žieravinami zvlášť nebezpečnými jedmi, odpadmi, liečivami, liečivými látkami, farmaceutickými substanciami a surovinami, omamnými a psychotropnými látkami, pre farmaceutickú výrobu,02.07.199312.09.2006
- sprostredkovateľská a obstarávateľská činnosť v oblasti obchodu a služieb a poradenská činnosť v oblasti obchodu,02.07.199312.09.2006
- Kúpa rozličného tovaru za účelom jeho ďalšieho predaja a predaj vrátane obchodovania s chemickými výrobkami a jedmi, žieravinami zvlášť nebezpečnými jedmi, odpadmi, liečivami, liečivými látkami, farmaceutickými substanciami a surovinami, omamnými a psychotropnými látkami, pre farmaceutickú výrobu.02.02.199301.07.1993
- Sprostredkovateľská a obstarávateľská činnosť v oblasti obchodu a služieb a poradenská činnosť v oblasti obchodu.02.02.199301.07.1993
Predmetom podnikania spoločnosti je zahranično-obchodná činnosť, najma:01.01.196901.02.1993
- vývoz a dovoz chemikálií, surovín, polotovarov a pomocných prostriedkov potrebných pre chemickú výrobu, priemysel gumárenský, plastikársky a pre poľnohospodársku výrobu včítane hnnojív, ďalej transportné pásy, drevené uhlie a fólie z plastických materiálov pre priemyselnú a obchodnú spotrebu, farmaceutické produkty, ďalej ropa a produkty jej ďalšieho spracovania,01.01.196901.02.1993
- vývoz a dovoz strojov a ostatných zariadení pre využitie v chemickom priemysle.01.01.196901.02.1993
Predmetom podnikania je ďalej poskytovanie a prenajímanie všetkých druhov v tuzemsku i zahraničí služieb súvisiacich s vykonávaním zahranično-obchodnej činnosti.01.01.196901.02.1993

Kataster Petrimex a.s.


Tieto informácie získate s balíkom TRANSPAREX® PROFESSIONAL-K