Prehľad o organizácii
Petrimex a.s.
Dr. Vl. Clementisa 10, Bratislava
00000655
Nemá
01.01.1969
13.09.2006
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Koneční uživatelia výhod Petrimex a.s.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie Petrimex a.s.


Predstavenstvo Petrimex a.s.


Člen dozorného orgánu Petrimex a.s.


Predmet činnosti Petrimex a.s.


Kataster Petrimex a.s.