Prehľad o organizácii
Kerametal, akciová spoločnosť, Bratislava
Jašíkova 2, 826 05 Bratislava
00000671
Nemá
02.02.1970
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Áno
Nie
Nie
Index daňovej spoľahlivosti
X
Nehodnotený
Nespĺňa podmienky pre hodnotenie
Obchodný register Mestský súd Bratislava III, oddiel: Sa, vložka č. 457/B
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Konečný užívateľ výhod Kerametal, akciová spoločnosť, Bratislava


Tieto informácie získate s balíkom TRANSPAREX® PROFESSIONAL

Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie Kerametal, akciová spoločnosť, Bratislava


Tieto informácie získate s balíkom TRANSPAREX® PROFESSIONAL

Predstavenstvo Kerametal, akciová spoločnosť, Bratislava


Osoba
Adresa
Dátum vzniku funkcie
Dátum zániku funkcie
Ing. Igor JunasBrečtanova 3455/18, Bratislava31.07.2008


Konanie menom spoločnosti [03.10.2006]

Predstavenstvo trvalo splnomocňuje Ing. Igora Junasa, predsedu predstavenstva a generálneho riaditeľa, samostatne zastupovať spoločnosť a zaväzovať ju svojim podpisom vo všetkých právnych úkonoch. Člen predstavenstva Ing. Peter Páleš bude podpisovať spoločne buď s predsedom predstavenstva alebo spoločne s jedným z prokuristov.

Člen dozorného orgánu Kerametal, akciová spoločnosť, Bratislava


Osoba
Adresa
Dátum vzniku funkcie
Dátum zániku funkcie
Podiel v spoločnosti
Birendra Mohan Sharma10, Faitholme Close, London N3 3EE, United Kingdom31.07.2008
Dr. Cvetko NikoličJulius Berger Gasse 20, Wien31.07.2008

Prokurista Kerametal, akciová spoločnosť, Bratislava


Momentálne neobsahuje žiadne záznamy

Správca konkurznej podstaty Kerametal, akciová spoločnosť, Bratislava


Osoba
Adresa
Podiel
Dátum vzniku funkcie
Dátum zániku funkcie
Podiel v spoločnosti
Mgr. Peter ZvaraObchodná 2, 811 06 Bratislava10.10.2018

Predmet činnosti Kerametal, akciová spoločnosť, Bratislava


Názov
Vznik
Zánik
obchodovanie s vojenským materiálom v rozsahu povolenia číslo Po 4/2006-3350, vydaného podľa zákona NR SR číslo 179/1998 Z. z.,03.10.2006
obchodovanie s vojenským materiálom v rozsahu povolenia číslo 182033302, vydaného podľa zákona NR SR číslo 179/1998 Z. z.,05.04.200402.10.2006
výroba motorových a účelových dopravných prostriedkov - ťahač lietadiel,23.03.2004
vývoj, výroba, opravy, úpravy, požičiavanie a znehodnocovanie zbraní,23.03.2004
obchodovanie s vojenským materiálom v rozsahu povolenia vydaného podľa zákona NR SR čís. 179/1998 Z.z.,02.10.200004.04.2004
prevádzkovanie telovýchovných zariadení slúžiacich k regenerácii a rekondícii,18.10.1996
ubytovacie služby v ubytovacích zariadeniach s prevádzkovaním pohostinských činností v týchto zariadeniach,11.09.1995
konštrukčné a servisné práce v oblasti strojárenstva v rozsahu voľnej živnosti,28.03.1995
poradenská a výskumná činnosť v oblasti žiaruvzdorných materiálov a ich aplikácie v pecných agregátoch,28.03.1995
inžinierska činnosť a kresličské práce,28.03.1995
kúpa rozličného tovaru za účelom jeho ďalšieho predaja a predaj v rámci voľnej živnosti,30.11.1994
úprava alebo iné spracovanie predávaného, či nakúpeného tovaru v rámci voľnej živnosti,30.11.1994
obchodovanie s chemickými látkami a liečivami,30.11.1994
obstarávanie záležitostí pre tretie osoby - obstarávateľské a sprostredkovateľské služby,30.11.1994
poskytovanie leasingu pre právnické a fyzické osoby,30.11.1994
obstarávanie prepravných služieb v rámci predmetu podnikania sprostredkovateľská činnosť v doprave,30.11.1994
poradenská, konzultačná činnosť v oblasti výpočtovej techniky,30.11.1994
poskytovanie softwaru - predaj hotových programov na základe zmluvy s autormi alebo vyhotovovanie programov na objednávku,30.11.1994
prevádzka teleskopického lyžiarskeho vleku,30.11.1994
pohostinská činnosť, stravovanie,30.11.1994
nákup a predaj odpadov bez vytvárania medziskládky,30.11.1994
organizovanie seminárov a konferencií30.11.1994
konferenčný servis,30.11.1994
nákup a predaj zbraní a streliva, výrobkov zbrojného priemyslu formou veľkoobchodu,30.11.199401.10.2000
Kúpa rozličného tovaru za účelom jeho ďalšieho predaja a predaj v rámci voľnej živnosti.24.07.199229.11.1994
Úprava alebo iné spracovanie predávaného, či nakúpeného tovaru v rámci voľnej živnosti. Obstarávanie záležitostí pre tretie osoby -obstarávateľské a sprostredkovateľské služby.24.07.199229.11.1994
Poskytovanie leasingu pre právnické a fyzické osoby.24.07.199229.11.1994
Obstarávanie prepravných služieb v rámci predmetu podnikania sprostredkovateľská činnosť v doprave.24.07.199229.11.1994
Poradenská, konzultačná činnosť v oblasti výpočtovej techniky.24.07.199229.11.1994
Poskytovanie softwaru - predaj hotových programov na základe zmluvy s autormi alebo vyhotovovanie programov na zákazku.24.07.199229.11.1994
stroje, prístroje a kancelárske zariadenia02.02.197023.07.1992
Predmetom podnikania spoločnosti je dovoz a vývoz surovín, polovýrobkov a výrobkov hutníckej keramiky, metalurgie a uhlikatých hmôt a celková vedľajšia činnosť súvisiaca s hlavným predmetom podnikania najmä:02.02.197023.07.1992
a/ obstarávanie záležitostí pre tretie osoby02.02.197023.07.1992
b/ účasť na zahraničnom a tuzemskom výrobnom, obchodnom alebo inom podnikaní02.02.197023.07.1992
c/ predaj tovaru, úprava alebo iné spracovanie predávaného tovaru a poskytovanie služieb s predajom súvisiacich02.02.197023.07.1992
d/ prevádzanie väzbových obchodov a reexportov.02.02.197023.07.1992
1/ Prijímanie služieb od zahraničných osôb formou prenájmu vecí pre vlastnú potrebu organizácie a s tým spojený dovoz a spätný vývoz týchto vecí:02.02.197023.07.1992
reprografické zariadenia02.02.197023.07.1992
stroje na spracovanie dát /len osobné počítače a mikropočítače k bežnému vybaveniu pracovísk vrátane príslušenstva/02.02.197023.07.1992
programové vybavenie a prijímanie služieb s tým súvisiacich02.02.197023.07.1992
nábytok kovový a drevený /len špeciálny nábytok pre výpočtovú techniku/02.02.197023.07.1992
2/ Dovoz a spätný vývoz vecí, uvedených v bode 1 v rozsahu povolenia v prípadoch, keď je vec organizácii požičaná zahraničnou osobou02.02.197023.07.1992
3/ Dovoz náhradných dielov a materiálov potrebných k zabezpečeniu údržby a prevádzky vecí dovezených podľa bodu 1 a 2 rozsahu povolenia02.02.197023.07.1992
4/ Zabezpečovanie a obstarávanie dopravných služieb spojených s vývozom a dovozom hmotného tovaru v rozsahu povolenia k zahranično-obchodnej činnosti.02.02.197023.07.1992

Kataster Kerametal, akciová spoločnosť, Bratislava


Tieto informácie získate s balíkom TRANSPAREX® PROFESSIONAL-K