Prehľad o organizácii
Kerametal, akciová spoločnosť, Bratislava
Jašíkova 2, 826 05 Bratislava
00000671
Nemá
02.02.1970
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Áno
Nie
Nie
Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Koneční uživatelia výhod Kerametal, akciová spoločnosť, Bratislava


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie Kerametal, akciová spoločnosť, Bratislava


Predstavenstvo Kerametal, akciová spoločnosť, Bratislava


Člen dozorného orgánu Kerametal, akciová spoločnosť, Bratislava


Prokurista Kerametal, akciová spoločnosť, Bratislava


Správca konkurznej podstaty Kerametal, akciová spoločnosť, Bratislava


Predmet činnosti Kerametal, akciová spoločnosť, Bratislava


Kataster Kerametal, akciová spoločnosť, Bratislava