Moja zóna
Kerametal, akciová spoločnosť, Bratislava
Jašíkova 2, 826 05 Bratislava
00000671
Nemá
02.02.1970
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Áno
Nie
Nie
Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Koneční uživatelia výhod Kerametal, akciová spoločnosť, Bratislava


Štatutári Kerametal, akciová spoločnosť, Bratislava


Spoločníci Kerametal, akciová spoločnosť, Bratislava


Predmety podnikania Kerametal, akciová spoločnosť, Bratislava


Kataster Kerametal, akciová spoločnosť, Bratislava