Prehľad o organizácii
SLOVART a.s. Bratislava
Jakubovo nám. 12, 815 31 Bratislava
00000680
2020801431
Nemá
nezistený
24.07.1969
05.11.2013
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Index daňovej spoľahlivosti
X
Nehodnotený
Nespĺňa podmienky pre hodnotenie
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Konečný užívateľ výhod SLOVART a.s. Bratislava


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie SLOVART a.s. Bratislava


Predstavenstvo SLOVART a.s. Bratislava


Člen dozorného orgánu SLOVART a.s. Bratislava


Predmet činnosti SLOVART a.s. Bratislava


Kataster SLOVART a.s. Bratislava


Skrátené výkazy SLOVART a.s. Bratislava