Moja zóna
INTERAL, akciová spoločnosť INTERAL, akciová společnosť v českom jazyku
Kutlíkova 17, 852 54 Bratislava
00000701
2020312668
Nemá
nezistený
06.05.1970
18.06.2019
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Koneční uživatelia výhod INTERAL, akciová spoločnosť INTERAL, akciová společnosť v českom jazyku


Štatutári INTERAL, akciová spoločnosť INTERAL, akciová společnosť v českom jazyku


Spoločníci INTERAL, akciová spoločnosť INTERAL, akciová společnosť v českom jazyku


Predmety podnikania INTERAL, akciová spoločnosť INTERAL, akciová společnosť v českom jazyku


Kataster INTERAL, akciová spoločnosť INTERAL, akciová společnosť v českom jazyku


Skrátené výkazy INTERAL, akciová spoločnosť INTERAL, akciová společnosť v českom jazyku