Moja zóna
MARTIMEX, akciová spoločnosť, Martin
Červenej armády 1, 036 01 Martin
00000710
2020466250
SK2020466250
10-19 zamestnancov
01.01.1970
Veľkoob.so staveb.stroj.
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele
-0,02
-0,02
4,6
26,8 %
-69,1 tis. €
-113,6 %
2021/2020
689 tis. €
-0,3 %
2021/2020
-0,02
-114,7 %
2021/2020
N/A
N/A

Zisk MARTIMEX, akciová spoločnosť, Martin


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
1 mil. €
500 tis. €
0 €
-500 tis. €
-1 mil. €
transparex.sk

Tržby MARTIMEX, akciová spoločnosť, Martin


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
1,2 mil. €
1 mil. €
800 tis. €
600 tis. €
transparex.sk

0,79
0,73
0,08
12,13

Zisk pred zdanením MARTIMEX, akciová spoločnosť, Martin


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
1 mil. €
500 tis. €
0 €
-500 tis. €
-1 mil. €
transparex.sk

EBITDA MARTIMEX, akciová spoločnosť, Martin


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
200 tis. €
100 tis. €
0 €
-100 tis. €
-200 tis. €
-300 tis. €
transparex.sk

Koneční uživatelia výhod MARTIMEX, akciová spoločnosť, Martin


Štatutári MARTIMEX, akciová spoločnosť, Martin


Spoločníci MARTIMEX, akciová spoločnosť, Martin


Predmety podnikania MARTIMEX, akciová spoločnosť, Martin


Kataster MARTIMEX, akciová spoločnosť, Martin


Skrátené výkazy MARTIMEX, akciová spoločnosť, Martin