Prehľad o organizácii
MARTIMEX, akciová spoločnosť, Martin
Červenej armády 1, 036 01 Martin
00000710
2020466250
SK2020466250
10-19 zamestnancov
01.01.1970
Veľkoob.so staveb.stroj.
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele
-0,01
-0,02
3,27
26,3 %
-54 tis. €
21,7 %
2022/2021
932 tis. €
35,2 %
2022/2021
-0,01
19,7 %
2022/2021
N/A
N/A

Zisk MARTIMEX, akciová spoločnosť, Martin


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
600 tis. €
400 tis. €
200 tis. €
0 €
-200 tis. €
-400 tis. €
-600 tis. €
transparex.sk

Tržby MARTIMEX, akciová spoločnosť, Martin


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
1,2 mil. €
1 mil. €
800 tis. €
600 tis. €
transparex.sk
0,78
0,74
0,07
11,67

Zisk pred zdanením MARTIMEX, akciová spoločnosť, Martin


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
1 mil. €
500 tis. €
0 €
-500 tis. €
-1 mil. €
transparex.sk

EBITDA MARTIMEX, akciová spoločnosť, Martin


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
200 tis. €
100 tis. €
0 €
-100 tis. €
-200 tis. €
-300 tis. €
transparex.sk

Koneční uživatelia výhod MARTIMEX, akciová spoločnosť, Martin


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie MARTIMEX, akciová spoločnosť, Martin


Predstavenstvo MARTIMEX, akciová spoločnosť, Martin


Člen dozorného orgánu MARTIMEX, akciová spoločnosť, Martin


Prokurista MARTIMEX, akciová spoločnosť, Martin


Predmet činnosti MARTIMEX, akciová spoločnosť, Martin


Kataster MARTIMEX, akciová spoločnosť, Martin


Skrátené výkazy MARTIMEX, akciová spoločnosť, Martin