Prehľad o organizácii
MARTIMEX, akciová spoločnosť, Martin
Červenej armády 1, 036 01 Martin
00000710
2020466250
SK2020466250
10-19 zamestnancov
01.01.1970
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Index daňovej spoľahlivosti
B
Spoľahlivý daňový subjekt
viac než 10 ale menej než 25 bodov
Obchodný register Okresný súd Žilina, oddiel: Sa, vložka č. 1/L
333 tis. €
716,4 %
2023/2022
922 tis. €
-1 %
2023/2022
0,09
712,2 %
2023/2022
N/A
N/A

Zisk MARTIMEX, akciová spoločnosť, Martin


2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
600 tis. €
400 tis. €
200 tis. €
0 €
-200 tis. €
transparex.sk

Tržby MARTIMEX, akciová spoločnosť, Martin


2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
1,2 mil. €
1 mil. €
800 tis. €
600 tis. €
transparex.sk
0,86
0,81
0,25
9,56

Zisk pred zdanením MARTIMEX, akciová spoločnosť, Martin


2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
800 tis. €
600 tis. €
400 tis. €
200 tis. €
0 €
-200 tis. €
transparex.sk

EBITDA MARTIMEX, akciová spoločnosť, Martin


2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
200 tis. €
100 tis. €
0 €
-100 tis. €
-200 tis. €
-300 tis. €
transparex.sk

Konečný užívateľ výhod MARTIMEX, akciová spoločnosť, Martin


Tieto informácie získate s balíkom TRANSPAREX® PROFESSIONAL

Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie MARTIMEX, akciová spoločnosť, Martin


Tieto informácie získate s balíkom TRANSPAREX® PROFESSIONAL

Predstavenstvo MARTIMEX, akciová spoločnosť, Martin


Osoba
Adresa
Dátum vzniku funkcie
Dátum zániku funkcie
Marek Benko, MBAJána Petrikovicha 4475/10, 036 01 Martin30.05.2020
Mgr. Jozef SágaFatranská 15, 038 61 Vrútky30.05.2020
Ing. Ján Mikuláš, CSc.Fatranská 28, 038 61 Vrútky30.05.2020
Ing. Peter ChalupkaM. Dulu 15 A, 036 01 Martin30.05.2020


Konanie menom spoločnosti [21.07.2021]

V mene spoločnosti koná a podpisuje predseda predstavenstva samostatne alebo dvaja členovia predstavenstva spoločne.

Člen dozorného orgánu MARTIMEX, akciová spoločnosť, Martin


Osoba
Adresa
Dátum vzniku funkcie
Dátum zániku funkcie
Podiel v spoločnosti
Ing. Štefan KačírJ. Goliána 39, 036 01 Martin30.05.2020
Ing. Július KostolnýR. Viesta 87, 036 01 Martin30.05.2020
Ing. Marián SemivanO. Borodáčovej 8, 036 01 Martin30.05.2020

Prokurista MARTIMEX, akciová spoločnosť, Martin


Momentálne neobsahuje žiadne záznamy

Predmet činnosti MARTIMEX, akciová spoločnosť, Martin


Názov
Vznik
Zánik
- kovoobrábanie24.07.2007
- výroba strojov a zariadení pre strojárstvo, stavebné, poľnohospodárske, lesné stroje a stroje pre komunálny sektor24.07.2007
- zváračské práce24.07.2007
- prenájom nehnuteľností, nebytových priestorov s poskytovaním upratovacích služieb27.01.2004
- ubytovacie služby v rozsahu voľných živností27.01.2004
- maloobchod v rozsahu voľných živností27.01.2004
- výskum a vývoj v oblasti strojárstva24.02.2003
- výskum a vývoj strojov a zariadení pre poľnohospodárstvo a lesníctvo24.02.2003
- poradenská a expertná činnosť v odboroch strojárstva v rozsahu voľných živností24.02.2003
- inžinierska činnosť v strojárstve24.02.2003
- poradenské služby ohľadne elektronických zariadení na spracovanie dát24.02.2003
- výroba tepla, rozvod tepla07.01.2003
- zariadenia účelové06.07.1993
- predaj dvojstopových motorových vozidiel10.12.1992
- prenájom staveb. strojov a zariadení10.12.1992
- prenájom motorových vozidiel10.12.1992
- prenájom poľnohospodárskych strojov a zariadení10.12.1992
- prenájom iných dopravných zariadení10.12.1992
- prenájom lodí10.12.1992
- prenájom iných strojov a prístrojov10.12.1992
- podnikat. poradenstvo, účtov. ap., výskum trhu10.12.1992
- činnosť účtovných poradcov10.12.1992
- činnosť organizačných a ekonomických poradcov10.12.1992
- služby pre spoločnosť ako celok (správy majetkových účastí)10.12.1992
- reklamné činnosti10.12.1992
- automatizované spracovanie dát10.12.1992
- poskytovanie software - predaj hot. progr. na zákl. zml. s autor.10.12.1992
- činnosti v oblasti nehnuteľností10.12.1992
- činnosti v obl. nehnuteľností na zákl. honoráru alebo kontrakt10.12.1992
- veľkoobchod a sprostredkovanie obchodu (okrem motorových vozidiel a koncesovaných živností)10.12.1992
- iné obchodné služby10.12.1992
- závodná kuchyňa10.12.1992
- bufety10.12.1992
zariadenia účelové10.12.199205.07.1993

Kataster MARTIMEX, akciová spoločnosť, Martin


Tieto informácie získate s balíkom TRANSPAREX® PROFESSIONAL-K

Skrátené výkazy MARTIMEX, akciová spoločnosť, Martin


Tieto informácie získate s balíkom TRANSPAREX® PROFESSIONAL