Prehľad o organizácii
Poľnohospodárske družstvo v Heľpe
976 68 Heľpa
00001741
2021075177
Nemá
nezistený
22.12.1973
05.03.2010
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Koneční uživatelia výhod Poľnohospodárske družstvo v Heľpe


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie Poľnohospodárske družstvo v Heľpe


Predstavenstvo Poľnohospodárske družstvo v Heľpe


Predmet činnosti Poľnohospodárske družstvo v Heľpe


Kataster Poľnohospodárske družstvo v Heľpe


Skrátené výkazy Poľnohospodárske družstvo v Heľpe