Prehľad o organizácii
Poľnohospodárske družstvo v Heľpe
976 68 Heľpa
00001741
2021075177
Nemá
22.12.1973
05.03.2010
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Index daňovej spoľahlivosti
X
Nehodnotený
Nespĺňa podmienky pre hodnotenie
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Konečný užívateľ výhod Poľnohospodárske družstvo v Heľpe


Tieto informácie získate s balíkom TRANSPAREX® PROFESSIONAL

Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie Poľnohospodárske družstvo v Heľpe


Tieto informácie získate s balíkom TRANSPAREX® PROFESSIONAL

Predstavenstvo Poľnohospodárske družstvo v Heľpe


Osoba
Adresa
Dátum vzniku funkcie
Dátum zániku funkcie
Michal ĎuricaHeľpa22.12.197304.03.2010
Štefan OravkinHeľpa01.09.199304.03.2010
Michal SkladanýHeľpa01.09.199304.03.2010
Pavol BošeľaHeľpa01.09.199304.03.2010
Cyril SkladanýHeľpa01.09.199304.03.2010
Rudolf BošeľaHeľpa01.09.199304.03.2010
Ján BošeľaHeľpa01.09.199304.03.2010
Vladimír BošeľaHeľpa01.09.199304.03.2010
Ing. Jozef ČervienkaHeľpa01.09.199304.03.2010


Konanie menom spoločnosti [01.09.1993]

Za družstvo koná navonok predseda družstva, v jeho neprítomnosti podpredseda družstva. Listiny o právnych úkonoch, kde je predpísaná písomná forma podpisuje aj ďalší jeden člen predstavenstva.

Predmet činnosti Poľnohospodárske družstvo v Heľpe


Názov
Vznik
Zánik
- poľnohospodárska výroba vrátanie predaja nespracovaných poľnohospodárskych výrobkov na účely spracovanie a ďalšieho predaja01.09.199304.03.2010
- pohostinská činnosť a ubytovacie služby01.09.199304.03.2010
- verejná cestná nákladná doprava01.09.199304.03.2010
- verejná cestná hromadná osobná nepravidelná doprava01.09.199304.03.2010
- zemné a nakladacie práce s mechanizmami01.09.199304.03.2010
- nákup a predaj tovaru mimo viazaného a koncesovaného01.09.199304.03.2010
a/ výroba a predaj poľnohospodárskych výrobkov22.12.197331.08.1993
b/ výroba a predaj potravinárskych výrobkov22.12.197331.08.1993
c/ výroba a predaj lesných výrobkov a rýb22.12.197331.08.1993
d/ stavebno-montážna činnosť, práce natieračské, tesárske, lešenárske, stavebno-izo- lačné, vodoinštalačné, stolárske, zemné práce, výroba a predaj betónovej zmesy, lepenie podlahovej krytiny, opravy fasád, elektronika, zámočnícke práce, elektrozváračské práce pre organizácie a súkromní- kov, dopravná činnosť a poskytovanie poľnej a stavebnej mechanizácie pre organizácie a súkromníkov, drevovýroba, závodné stravovanie22.12.197331.08.1993
e/ výroba a predaj poľnohospodárskych potrieb, chemických ochranných prostriedkov, strojov, strojových súčastí a ďalších poľnohospodárskych potrieb22.12.197331.08.1993
f/ konzultačná poradenská činnosť a projekčná činnosť v oblasti elektroniky, stavebno-montážnych prác, tepelno a hydroizolačných prác22.12.197331.08.1993
g/ výroba a predaj strojárskych výrobkov22.12.197331.08.1993
h/ obchodná činnosť, do ktorej patrí: - nákup a predaj poľnohospodárskych a potravinárskych výrobkov - nákup a predaj poľnohospodárskej techniky a náhradných súčiastok, chemických ochranných prostriedkov a ďalších potrieb poľnohospodárskej a potravinárskej výroby - prevádzkovanie vlastných predajní22.12.197331.08.1993
i/ prenájom výrobných prostriedkov22.12.197331.08.1993
j/ poskytovanie služieb pre podniky a občanov22.12.197331.08.1993
k/ drevoťažba a drevovýroba22.12.197331.08.1993
l/ ľudové vyšivkárstvo22.12.197331.08.1993
m/ lisovanie výrobkov z umelých hmôt a z kovov22.12.197331.08.1993
n/ kovovýroba22.12.197331.08.1993

Kataster Poľnohospodárske družstvo v Heľpe


Tieto informácie získate s balíkom TRANSPAREX® PROFESSIONAL-K

Skrátené výkazy Poľnohospodárske družstvo v Heľpe


Tieto informácie získate s balíkom TRANSPAREX® PROFESSIONAL