Prehľad o organizácii
Poľnohospodárske družstvo Šarovce
Šarovce
00001872
2021055795
Nemá
nezistený
01.01.1991
18.08.2012
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Koneční uživatelia výhod Poľnohospodárske družstvo Šarovce


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie Poľnohospodárske družstvo Šarovce


Predstavenstvo Poľnohospodárske družstvo Šarovce


Predmet činnosti Poľnohospodárske družstvo Šarovce


Kataster Poľnohospodárske družstvo Šarovce


Skrátené výkazy Poľnohospodárske družstvo Šarovce