Prehľad o organizácii
Poľnohospodárske družstvo Šarovce
Šarovce
00001872
2021055795
Nemá
01.01.1991
18.08.2012
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Index daňovej spoľahlivosti
X
Nehodnotený
Nespĺňa podmienky pre hodnotenie
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Konečný užívateľ výhod Poľnohospodárske družstvo Šarovce


Tieto informácie získate s balíkom TRANSPAREX® PROFESSIONAL

Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie Poľnohospodárske družstvo Šarovce


Tieto informácie získate s balíkom TRANSPAREX® PROFESSIONAL

Predstavenstvo Poľnohospodárske družstvo Šarovce


Osoba
Adresa
Dátum vzniku funkcie
Dátum zániku funkcie
Ján KováčŠarovce04.12.200217.08.2012
Tibor PompošŠarovce04.12.200217.08.2012
Jozef LojtŠarovce04.12.200217.08.2012
Július BagócsiŠarovce04.12.200217.08.2012
Ján MartinkaŠarovce04.12.200217.08.2012
Ján FüriŠarovce04.12.200217.08.2012
Ernest KajtárŠarovce04.12.200217.08.2012


Konanie menom spoločnosti [29.06.1993]

Za družstvo koná navonok predseda družstva, v jeho neprítomnosti podpredseda družstva. Listiny o právnych úkonoch, kde je predpísaná písomná forma podpisuje aj ďalší jeden člen predstavenstva.

Predmet činnosti Poľnohospodárske družstvo Šarovce


Názov
Vznik
Zánik
- podnikanie v poľnohospodárskej výrobe, lesníctve, vrátane predaja nespracovaných poľnohospodárskych a lesných výrobkov na účely ďalšieho spracovania a predaja29.06.199317.08.2012
- drevovýroba-výroba piliarska29.06.199317.08.2012
- výroba drevených obalov29.06.199317.08.2012
- výroba pekárenských výrobkov-pečenie chleba29.06.199317.08.2012
- poľnohospodárska výroba01.01.199128.06.1993
- potravinárska výroba-spracovanie obilných krupíc, pečenie chleba01.01.199128.06.1993
- poskytovanie služieb pre občanov-pílenie dreva, servisné služby pre motoristov01.01.199128.06.1993
- predaj vlastného tovaru01.01.199128.06.1993
- stavebná činnosť01.01.199128.06.1993
- kovovýroba-prestavba vozidiel PV3S, opravy súčastí poľnohospodárskej techniky01.01.199128.06.1993

Kataster Poľnohospodárske družstvo Šarovce


Tieto informácie získate s balíkom TRANSPAREX® PROFESSIONAL-K

Skrátené výkazy Poľnohospodárske družstvo Šarovce


Tieto informácie získate s balíkom TRANSPAREX® PROFESSIONAL