Prehľad o organizácii
Východoslovenské strojárne a.s.
Južná trieda 82, 042 73 Košice
00002216
2021189610
Nemá
nezistený
01.05.1992
10.12.2015
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Index daňovej spoľahlivosti
X
Nehodnotený
Nespĺňa podmienky pre hodnotenie
-358 tis. €
N/A
N/A
N/A
N/A

Zisk Východoslovenské strojárne a.s.


2015
0 €
-200 tis. €
-400 tis. €
-600 tis. €
transparex.sk

Tržby Východoslovenské strojárne a.s.


2015
1 €
0,8 €
0,6 €
0,4 €
0,2 €
0 €
transparex.sk

Zisk pred zdanením Východoslovenské strojárne a.s.


2015
0 €
-200 tis. €
-400 tis. €
-600 tis. €
transparex.sk

EBITDA Východoslovenské strojárne a.s.


2015
0 €
-200 tis. €
-400 tis. €
-600 tis. €
transparex.sk

Konečný užívateľ výhod Východoslovenské strojárne a.s.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie Východoslovenské strojárne a.s.


Predstavenstvo Východoslovenské strojárne a.s.


Člen dozorného orgánu Východoslovenské strojárne a.s.


Správca konkurznej podstaty Východoslovenské strojárne a.s.


Predmet činnosti Východoslovenské strojárne a.s.


Kataster Východoslovenské strojárne a.s.


Skrátené výkazy Východoslovenské strojárne a.s.