Moja zóna
Východoslovenské strojárne a.s.
Južná trieda 82, 042 73 Košice
00002216
2021189610
Nemá
nezistený
01.05.1992
Výroba ost.obráb.strojov
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele
0,02
-358 tis. €
N/A
N/A
N/A
N/A

Zisk Východoslovenské strojárne a.s.


2015
0 €
-200 tis. €
-400 tis. €
-600 tis. €

Tržby Východoslovenské strojárne a.s.


2015

Zisk pred zdanením Východoslovenské strojárne a.s.


2015
0 €
-200 tis. €
-400 tis. €
-600 tis. €

EBITDA Východoslovenské strojárne a.s.


2015
0 €
-200 tis. €
-400 tis. €
-600 tis. €

Koneční uživatelia výhod Východoslovenské strojárne a.s.


Štatutári Východoslovenské strojárne a.s.


Spoločníci Východoslovenské strojárne a.s.


Predmety podnikania Východoslovenské strojárne a.s.


Kataster Východoslovenské strojárne a.s.


Skrátené výkazy Východoslovenské strojárne a.s.