Prehľad o organizácii
HPK engineering a.s.
Němcovej 30, 042 18 Košice
00002313
2020480748
SK2020480748
5-9 zamestnancov
01.05.1992
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Index daňovej spoľahlivosti
B
Spoľahlivý daňový subjekt
viac než 10 ale menej než 25 bodov
Obchodný register Mestský súd Košice, oddiel: Sa, vložka č. 178/V
42,8 tis. €
76,5 %
2023/2022
372 tis. €
2,3 %
2023/2022
0,03
73,3 %
2023/2022
113 tis. €
N/A

Zisk HPK engineering a.s.


2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
60 tis. €
40 tis. €
20 tis. €
0 €
-20 tis. €
-40 tis. €
-60 tis. €
transparex.sk

Tržby HPK engineering a.s.


2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
380 tis. €
360 tis. €
340 tis. €
320 tis. €
300 tis. €
280 tis. €
transparex.sk
1,02
0,94
0,37
8,51

Zisk pred zdanením HPK engineering a.s.


2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
60 tis. €
40 tis. €
20 tis. €
0 €
-20 tis. €
-40 tis. €
-60 tis. €
transparex.sk

EBITDA HPK engineering a.s.


2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
50 tis. €
0 €
-50 tis. €
-100 tis. €
-150 tis. €
transparex.sk

Konečný užívateľ výhod HPK engineering a.s.


Tieto informácie získate s balíkom TRANSPAREX® PROFESSIONAL

Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie HPK engineering a.s.


Tieto informácie získate s balíkom TRANSPAREX® PROFESSIONAL

Predstavenstvo HPK engineering a.s.


Osoba
Adresa
Dátum vzniku funkcie
Dátum zániku funkcie
Ing. Vladimír TóthRačí potok 41/A, 040 01 Košice21.06.2011
Ing. Štefan ŠulekKukučínova 3105/28, 040 01 Košice - Juh21.06.2011


Konanie menom spoločnosti [01.08.2004]

Spoločnosť navonok zastupuje predstavenstvo. Písomnosti, ktoré zakladajú práva a povinnosti spoločnosti podpisuje predseda predstavenstva, alebo dvaja členovia predstavenstva a to tak, že k písanému alebo tlačenému názvu spoločnosti pripoja podpisujúci svoje meno a podpis.

Člen dozorného orgánu HPK engineering a.s.


Osoba
Adresa
Dátum vzniku funkcie
Dátum zániku funkcie
Podiel v spoločnosti
Ing. Ján GuttekMukačevská 4808/47, 080 01 Prešov24.06.2014
Ing. Jolana ŠulekováKukučínova 3105/28, 040 01 Košice - Juh11.06.2019
Žofia MrázováKukučínova 28, 040 01 Košice - mestská časť Juh24.06.2021

Predmet činnosti HPK engineering a.s.


Názov
Vznik
Zánik
uskutočňovanie stavieb a ich zmien01.06.2007
výkon činnosti stavbyvedúceho s odborným zameraním Pozemné stavby01.06.2007
výkon činnosti stavebného dozoru s odborným zameraním technické, technologické a energetické vybavenie stavieb - elektrotechnické zariadenia, tepelné zariadenia, plynové zariadenia, výrobné technologické zariadenia01.06.2007
prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb08.09.2003
projektovanie elektrických zariadení07.01.1998
projektovanie činnosti vykonávaných banským spôsobom07.01.1998
špecialista požiarnej ochrany07.01.1998
geodetické a kartografické práce07.01.1998
prevádzkovanie garáží a odstavných plôch pre motorové vozidlá07.01.1998
nákup a predaj osobných a nákladných automobilov a príslušenstva07.01.1998
sprostredkovanie obchodu07.01.1998
veľkoobchod s poľnohospodárskymi, potravinárskymi výrobkami, alkoholickými a nealkoholickými nápojmi, minerálnymi vodami, mäsom a mäsovými výrobkami, ovocím, zeleninou, tabakovými, výrobkami z kože, textilu, gumy, drahých kovov, kozmetiky, čistiacimi prostriedkami, spotrebnou elektronikou, počítačmi a počítačovými systémami, strojmi a strojnými zariadeniami, technologickými zariadeniami, hutníckymi výrobkami zo železných a neželezných kovov, nerastnými surovinami, umelými hnojivami, nábytkom, drevom a výrobkami z dreva, buničinou, papierom a výrobkami z nich, cestnými a stavebnými mechanizmami a príslušenstvom07.01.1998
maloobchod s uvedenými tovarmi07.01.1998
prenájom a leasing osobných a nákladných automobilov, cestných a stavebných strojov, strojného a technologického zariadenia07.01.1998
poskytovanie software - predaj hotových programov na základe zmluvy s autorom a vyhotovenie programov na zákazku07.01.1998
rozmnožovacie služby07.01.1998
vykonávanie inžinierskych stavieb07.01.199828.02.2001
vykonávanie priemyselných stavieb07.01.199828.02.2001
vykonávanie bytových a občianských stavieb07.01.199828.02.2001
projektová činnosť v investičnej výstavbe31.08.1993
inžinierska činnosť vo výstvabe31.08.1993
montáž, oprava a údržba elektrických zariadení31.08.1993
revízia elektrických zariadení31.08.1993
projektová činnosť23.04.199230.08.1993
inžinierska činnosť23.04.199230.08.1993
geodetické a kartografické výkony23.04.199230.08.1993
vykonávanie služieb cestovnej kancelárie23.04.199230.08.1993
obchodné a sprostredkovateľské služby v oblasti výpočtovej techniky, programového vybavenia a zabezpečovacej techniky23.04.199230.08.1993
montáž, oprava, údržba a revízie elektrických zariadení do 1000 V v objektoch triedy AB23.04.199230.08.1993

Kataster HPK engineering a.s.


Tieto informácie získate s balíkom TRANSPAREX® PROFESSIONAL-K

Skrátené výkazy HPK engineering a.s.


Tieto informácie získate s balíkom TRANSPAREX® PROFESSIONAL