Prehľad o organizácii
HPK engineering a.s.
Němcovej 30, 042 18 Košice
00002313
2020480748
SK2020480748
5-9 zamestnancov
01.05.1992
Ost.inž.čin.,súv.porad.
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele
0,02
0,02
4,78
7,7 %
24,2 tis. €
-54,2 %
2022/2021
364 tis. €
9,8 %
2022/2021
0,02
-55,6 %
2022/2021
113 tis. €
N/A

Zisk HPK engineering a.s.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
60 tis. €
40 tis. €
20 tis. €
0 €
-20 tis. €
-40 tis. €
-60 tis. €
transparex.sk

Tržby HPK engineering a.s.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
450 tis. €
400 tis. €
350 tis. €
300 tis. €
250 tis. €
transparex.sk
0,99
0,92
0,44
6,58

Zisk pred zdanením HPK engineering a.s.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
60 tis. €
40 tis. €
20 tis. €
0 €
-20 tis. €
-40 tis. €
-60 tis. €
transparex.sk

EBITDA HPK engineering a.s.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
50 tis. €
0 €
-50 tis. €
-100 tis. €
-150 tis. €
transparex.sk

Koneční uživatelia výhod HPK engineering a.s.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie HPK engineering a.s.


Predstavenstvo HPK engineering a.s.


Člen dozorného orgánu HPK engineering a.s.


Predmet činnosti HPK engineering a.s.


Kataster HPK engineering a.s.


Skrátené výkazy HPK engineering a.s.