Moja zóna
HPK engineering a.s.
Němcovej 30, 042 18 Košice
00002313
2020480748
SK2020480748
5-9 zamestnancov
01.05.1992
Ost.inž.čin.,súv.porad.
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele
0,04
0,04
6,28
6,5 %
52,9 tis. €
133 %
2021/2020
331 tis. €
18,2 %
2021/2020
0,04
122,9 %
2021/2020
113 tis. €
N/A

Zisk HPK engineering a.s.


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
100 tis. €
0 €
-100 tis. €
-200 tis. €
-300 tis. €
transparex.sk

Tržby HPK engineering a.s.


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
700 tis. €
600 tis. €
500 tis. €
400 tis. €
300 tis. €
200 tis. €
transparex.sk

0,97
0,93
0,48
8,19

Zisk pred zdanením HPK engineering a.s.


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
100 tis. €
0 €
-100 tis. €
-200 tis. €
-300 tis. €
transparex.sk

EBITDA HPK engineering a.s.


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
100 tis. €
0 €
-100 tis. €
-200 tis. €
-300 tis. €
transparex.sk

Koneční uživatelia výhod HPK engineering a.s.


Štatutári HPK engineering a.s.


Spoločníci HPK engineering a.s.


Predmety podnikania HPK engineering a.s.


Kataster HPK engineering a.s.


Skrátené výkazy HPK engineering a.s.