Prehľad o organizácii
VUKOV Prešov, a.s.
Volgogradská 13, 081 32 Prešov
00002381
Nemá
01.01.1991
17.10.2009
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Index daňovej spoľahlivosti
X
Nehodnotený
Nespĺňa podmienky pre hodnotenie
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Konečný užívateľ výhod VUKOV Prešov, a.s.


Tieto informácie získate s balíkom TRANSPAREX® PROFESSIONAL

Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie VUKOV Prešov, a.s.


Tieto informácie získate s balíkom TRANSPAREX® PROFESSIONAL

Predstavenstvo VUKOV Prešov, a.s.


Osoba
Adresa
Dátum vzniku funkcie
Dátum zániku funkcie
Ing. Tomáš HavírNovomeského 14, Prešov11.07.199616.10.2009
Ing. Vladimír KarabinošProstějovská 48, Prešov27.05.199816.10.2009
Doc. Ing. Jozef Živčák, CSc.Čerešňova 43, Prešov27.05.199816.10.2009
Ing. Jozef Juraj GrigeľSoľankova 5, Prešov27.05.199816.10.2009
Ing. Igor MarcinA. Prídavku 26, Prešov27.05.199816.10.2009


Konanie menom spoločnosti [14.02.1994]

Konať za spoločnosť sú oprávnení všetci členovia predstavenstva. Vo veciach zaväzujúcich spoločnosť podpisujú najmenej dvaja členovia predstavenstva tak, že k obchodnému názvu spoločnosti pripoja svoje vlastnoručné podpisy s uvedením mien a funkcií.

Člen dozorného orgánu VUKOV Prešov, a.s.


Osoba
Adresa
Dátum vzniku funkcie
Dátum zániku funkcie
Podiel v spoločnosti
Ing. Ľubomír FlorianBudvažská 12, Bratislava19.02.199816.10.2009
Ing. Vladimír Skalský17.novembra 134, Prešov27.05.199816.10.2009
Ing. Pavol SpišákHajnova 6, Prešov - Ľubotice27.05.199816.10.2009

Správca konkurznej podstaty VUKOV Prešov, a.s.


Osoba
Adresa
Podiel
Dátum vzniku funkcie
Dátum zániku funkcie
Podiel v spoločnosti
JUDr. Vasiľ Dubňanský09.03.200620.01.2005

Predmet činnosti VUKOV Prešov, a.s.


Názov
Vznik
Zánik
- prevádzkovanie stredísk kalibračnej služby08.12.199316.10.2009
- výroba zdravotníckych manip.zariadení, rehabilitačných chodítok08.12.199316.10.2009
- zámočníctvo08.12.199316.10.2009
- kovoobrábanie08.12.199316.10.2009
- galvanizácia kovov08.12.199316.10.2009
- brúsenie a leštenie kovov08.12.199316.10.2009
- stavba strojov s mechanickým pohonom08.12.199316.10.2009
- výroba nástrojov08.12.199316.10.2009
- výroba a opravy ostatných motor. dopravných prostriedkov08.12.199316.10.2009
- inštalácia, údržba, opravy a servis výrobných strojov08.12.199316.10.2009
- výroba periférnych zariadení pre komplexnú automatizáciu08.12.199316.10.2009
- automatizované spracovanie dát08.12.199316.10.2009
- montáž, oprava, údržba vyhr. el.zariadení a výroba rozv.n.nap.08.12.199316.10.2009
- inštalácia, opravy el.strojov a prístrojov08.12.199316.10.2009
- montáž a opravy meracej a regulačnej techniky08.12.199316.10.2009
- projektovanie elektrických zariadení08.12.199316.10.2009
- poskytovanie software - predaj hot.progr. na zákl.zml.s autorom08.12.199316.10.2009
- revízia elektrických zariadení08.12.199316.10.2009
- výr.,mont.,opr.,rev.,rev.skúšky, schod. výť.pre dopr.imobl.osôb08.12.199316.10.2009
- výskum a vývoj v obl.strojárstva, elektrotech. a elektroniky08.12.199316.10.2009
- inžinierska činnosť v strojárstve a elektro technike08.12.199316.10.2009
- podnikateľské poradenstvo08.12.199316.10.2009
- sprostredkovanie obchodu v predmete činnosti08.12.199316.10.2009
- obchodnán činnosť so spotrebným tovarom08.12.199316.10.2009
- obchodná činnosť so stavebným materiálom a hutným materiálom08.12.199316.10.2009
- obchodná činnosť so strojmi, tech.zariadeniami a nástrojmi08.12.199316.10.2009
- obchodná činnosť s mer.,regul.,prístroj. technikou a prísluš.08.12.199316.10.2009
- obchodná činnosť s doprav.,manipul., automat., zdrav.technikou08.12.199316.10.2009
- obchodná činnosť s potravinami08.12.199316.10.2009
- sprostredkovanie vyučovania v odbore cudzích jazykov a manažmentu08.12.199316.10.2009
- rekvalifikačné kurzy08.12.199316.10.2009
- výskum, vývoj, projektovanie, výroba, nákup a predaj prostriedkov automatizácie výrobných procesov, malej manipulačnej techniky, transportných zariadení, zdravotníckej techniky, bankovej automatizačnej techniky, spotrebnej energetiky, kompletačných prvkov kontrolno-meracej techniky, výpočtovej a riadiacej techniky01.01.199107.12.1993
- zahraničnoobchodná činnosť, ktorá sa môže vykonávať bez registrácie alebo povolenia v zmysle zák. č. 42/1980 Zb. v znení zmien a doplnkov a vyhl. FMZO č. 533/90 Zb. v znení zmien a doplnkov01.01.199107.12.1993

Kataster VUKOV Prešov, a.s.


Tieto informácie získate s balíkom TRANSPAREX® PROFESSIONAL-K

Skrátené výkazy VUKOV Prešov, a.s.


Tieto informácie získate s balíkom TRANSPAREX® PROFESSIONAL