Prehľad o organizácii
VUKOV Prešov, a.s.
Volgogradská 13, 081 32 Prešov
00002381
Nemá
nezistený
01.01.1991
17.10.2009
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Koneční uživatelia výhod VUKOV Prešov, a.s.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie VUKOV Prešov, a.s.


Predstavenstvo VUKOV Prešov, a.s.


Člen dozorného orgánu VUKOV Prešov, a.s.


Správca konkurznej podstaty VUKOV Prešov, a.s.


Predmet činnosti VUKOV Prešov, a.s.


Kataster VUKOV Prešov, a.s.


Skrátené výkazy VUKOV Prešov, a.s.