Moja zóna
Bratislavské garážové družstvo, družstvo pre výstavbu a správu garáží
Drieňova 33, 821 01 Bratislava
00002704
2020877738
SK2020877738
5-9 zamestnancov
17.04.1974
Správa nehnuteľností
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele
0
0
1,22
21,4 %
2,45 tis. €
82,7 %
2021/2020
125 tis. €
8,6 %
2021/2020
0
85,4 %
2021/2020
N/A
N/A

Zisk Bratislavské garážové družstvo, družstvo pre výstavbu a správu garáží


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
20 tis. €
15 tis. €
10 tis. €
5 tis. €
0 €
transparex.sk

Tržby Bratislavské garážové družstvo, družstvo pre výstavbu a správu garáží


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
130 tis. €
120 tis. €
110 tis. €
100 tis. €
90 tis. €
transparex.sk

16,36
0,79
0,88
1,9

Zisk pred zdanením Bratislavské garážové družstvo, družstvo pre výstavbu a správu garáží


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
25 tis. €
20 tis. €
15 tis. €
10 tis. €
5 tis. €
0 €
transparex.sk

EBITDA Bratislavské garážové družstvo, družstvo pre výstavbu a správu garáží


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
25 tis. €
20 tis. €
15 tis. €
10 tis. €
5 tis. €
0 €
transparex.sk

Koneční uživatelia výhod Bratislavské garážové družstvo, družstvo pre výstavbu a správu garáží


Štatutári Bratislavské garážové družstvo, družstvo pre výstavbu a správu garáží


Spoločníci Bratislavské garážové družstvo, družstvo pre výstavbu a správu garáží


Predmety podnikania Bratislavské garážové družstvo, družstvo pre výstavbu a správu garáží


Kataster Bratislavské garážové družstvo, družstvo pre výstavbu a správu garáží


Skrátené výkazy Bratislavské garážové družstvo, družstvo pre výstavbu a správu garáží