Prehľad o organizácii
Bratislavské garážové družstvo, družstvo pre výstavbu a správu garáží
Drieňova 33, 821 01 Bratislava
00002704
2020877738
SK2020877738
5-9 zamestnancov
17.04.1974
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Index daňovej spoľahlivosti
A
Vysoko spoľahlivý daňový subjekt
10 a menej bodov
Obchodný register Mestský súd Bratislava III, oddiel: Dr, vložka č. 143/B
12,8 tis. €
471,3 %
2023/2022
142 tis. €
9,9 %
2023/2022
0,01
556,6 %
2023/2022
N/A
N/A

Zisk Bratislavské garážové družstvo, družstvo pre výstavbu a správu garáží


2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
15 tis. €
10 tis. €
5 tis. €
0 €
transparex.sk

Tržby Bratislavské garážové družstvo, družstvo pre výstavbu a správu garáží


2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
150 tis. €
140 tis. €
130 tis. €
120 tis. €
110 tis. €
transparex.sk
13,37
0,66
1
1,74

Zisk pred zdanením Bratislavské garážové družstvo, družstvo pre výstavbu a správu garáží


2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
20 tis. €
15 tis. €
10 tis. €
5 tis. €
0 €
transparex.sk

EBITDA Bratislavské garážové družstvo, družstvo pre výstavbu a správu garáží


2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
20 tis. €
15 tis. €
10 tis. €
5 tis. €
0 €
transparex.sk

Konečný užívateľ výhod Bratislavské garážové družstvo, družstvo pre výstavbu a správu garáží


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie Bratislavské garážové družstvo, družstvo pre výstavbu a správu garáží


Predstavenstvo Bratislavské garážové družstvo, družstvo pre výstavbu a správu garáží


Člen dozorného orgánu Bratislavské garážové družstvo, družstvo pre výstavbu a správu garáží


Predmet činnosti Bratislavské garážové družstvo, družstvo pre výstavbu a správu garáží


Kataster Bratislavské garážové družstvo, družstvo pre výstavbu a správu garáží


Skrátené výkazy Bratislavské garážové družstvo, družstvo pre výstavbu a správu garáží