Prehľad o organizácii
Bratislavské garážové družstvo, družstvo pre výstavbu a správu garáží
Drieňova 33, 821 01 Bratislava
00002704
2020877738
SK2020877738
5-9 zamestnancov
17.04.1974
Správa nehnuteľností
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele
0
0
1,86
31,8 %
2,25 tis. €
-8,5 %
2022/2021
129 tis. €
3 %
2022/2021
0
-18,1 %
2022/2021
N/A
N/A

Zisk Bratislavské garážové družstvo, družstvo pre výstavbu a správu garáží


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
20 tis. €
15 tis. €
10 tis. €
5 tis. €
0 €
transparex.sk

Tržby Bratislavské garážové družstvo, družstvo pre výstavbu a správu garáží


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
130 tis. €
125 tis. €
120 tis. €
115 tis. €
110 tis. €
105 tis. €
transparex.sk
15,87
0,68
1,09
2,7

Zisk pred zdanením Bratislavské garážové družstvo, družstvo pre výstavbu a správu garáží


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
25 tis. €
20 tis. €
15 tis. €
10 tis. €
5 tis. €
0 €
transparex.sk

EBITDA Bratislavské garážové družstvo, družstvo pre výstavbu a správu garáží


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
25 tis. €
20 tis. €
15 tis. €
10 tis. €
5 tis. €
0 €
transparex.sk

Koneční uživatelia výhod Bratislavské garážové družstvo, družstvo pre výstavbu a správu garáží


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie Bratislavské garážové družstvo, družstvo pre výstavbu a správu garáží


Predstavenstvo Bratislavské garážové družstvo, družstvo pre výstavbu a správu garáží


Člen dozorného orgánu Bratislavské garážové družstvo, družstvo pre výstavbu a správu garáží


Predmet činnosti Bratislavské garážové družstvo, družstvo pre výstavbu a správu garáží


Kataster Bratislavské garážové družstvo, družstvo pre výstavbu a správu garáží


Skrátené výkazy Bratislavské garážové družstvo, družstvo pre výstavbu a správu garáží