Prehľad o organizácii
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Bratislava - mestská časť Ružinov, Bajkalská 27
00002801
2020877749
SK2020877749
250-499 zamestnancov
01.01.1976
Technické testovanie
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
60,7 tis. €
63,7 %
2022/2021
20,1 mil. €
122,5 %
2022/2021

Koneční uživatelia výhod Slovenská inovačná a energetická agentúra


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie Slovenská inovačná a energetická agentúra


Zainteresovné osoby Slovenská inovačná a energetická agentúra


Predmet činnosti Slovenská inovačná a energetická agentúra


Kataster Slovenská inovačná a energetická agentúra


Skrátené výkazy Slovenská inovačná a energetická agentúra