Moja zóna
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Bratislava - mestská časť Ružinov, Bajkalská 27
00002801
2020877749
SK2020877749
250-499 zamestnancov
01.01.1976
Technické testovanie
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
48,7 tis. €
-79,7 %
2021/2020
16,7 mil. €
70,9 %
2021/2020

Koneční uživatelia výhod Slovenská inovačná a energetická agentúra


Štatutári Slovenská inovačná a energetická agentúra


Spoločníci Slovenská inovačná a energetická agentúra


Predmety podnikania Slovenská inovačná a energetická agentúra


Kataster Slovenská inovačná a energetická agentúra


Skrátené výkazy Slovenská inovačná a energetická agentúra