Moja zóna
Slovenská správa ciest
Bratislava - mestská časť Ružinov, Miletičova 19, 82619, Slovenská republika
00003328
Nemá
250-499 zamestnancov
13.06.1991
Podpora ekonomiky
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Áno
Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
909 mil. €
-36,6 %
2021/2020

Koneční uživatelia výhod Slovenská správa ciest


Štatutári Slovenská správa ciest


Spoločníci Slovenská správa ciest


Predmety podnikania Slovenská správa ciest


Kataster Slovenská správa ciest


Skrátené výkazy Slovenská správa ciest