Prehľad o organizácii
Slovenská správa ciest
Bratislava - mestská časť Karlova Ves, Dúbravská cesta 1152/3, 84104, Slovenská republika
00003328
2021067785
SK2021067785
250-499 zamestnancov
13.06.1991
Podpora ekonomiky
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Áno
Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
36,8 tis. €
958 mil. €
-8 %
2022/2021

Koneční uživatelia výhod Slovenská správa ciest


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie Slovenská správa ciest


Riaditeľ Slovenská správa ciest


Generálny riaditeľ Slovenská správa ciest


Zriaďovateľ Slovenská správa ciest


Predmet činnosti Slovenská správa ciest


Kataster Slovenská správa ciest


Skrátené výkazy Slovenská správa ciest