Prehľad o organizácii
Slovenská správa ciest
Bratislava - mestská časť Karlova Ves, Dúbravská cesta 1152/3, 84104, Slovenská republika
00003328
2021067785
SK2021067785
250-499 zamestnancov
13.06.1991
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Áno
Index daňovej spoľahlivosti
X
Nehodnotený
Nespĺňa podmienky pre hodnotenie
N/A
N/A
N/A
36,8 tis. €
958 mil. €

Konečný užívateľ výhod Slovenská správa ciest


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie Slovenská správa ciest


Riaditeľ Slovenská správa ciest


Generálny riaditeľ Slovenská správa ciest


Zriaďovateľ Slovenská správa ciest


Predmet činnosti Slovenská správa ciest


Kataster Slovenská správa ciest


Skrátené výkazy Slovenská správa ciest