Prehľad o organizácii
Tatrafrukt a.s.
Teplická ul. 4, 058 01 Poprad
00003492
Nemá
01.05.1992
05.03.2005
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Koneční uživatelia výhod Tatrafrukt a.s.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie Tatrafrukt a.s.


Predstavenstvo Tatrafrukt a.s.


Člen dozorného orgánu Tatrafrukt a.s.


Predmet činnosti Tatrafrukt a.s.


Kataster Tatrafrukt a.s.