Prehľad o organizácii
INFOSTAT - Inštitút informatiky a štatistiky
Bratislava - mestská časť Staré Mesto, Leškova 3021/16, 81795, Slovenská republika
00003964
2020890124
SK2020890124
20-24 zamestnancov
01.01.1984
Výskum v obl.spoloč.vied
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
56,2 tis. €
432 tis. €
-92,1 %
2021/2020

Koneční uživatelia výhod INFOSTAT - Inštitút informatiky a štatistiky


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie INFOSTAT - Inštitút informatiky a štatistiky


Riaditeľ INFOSTAT - Inštitút informatiky a štatistiky


Zriaďovateľ INFOSTAT - Inštitút informatiky a štatistiky


Predmet činnosti INFOSTAT - Inštitút informatiky a štatistiky


Kataster INFOSTAT - Inštitút informatiky a štatistiky


Skrátené výkazy INFOSTAT - Inštitút informatiky a štatistiky