Prehľad o organizácii
INFOSTAT - Inštitút informatiky a štatistiky
Bratislava - mestská časť Staré Mesto, Leškova 3021/16, 81795, Slovenská republika
00003964
2020890124
SK2020890124
25-49 zamestnancov
01.01.1984
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Index daňovej spoľahlivosti
X
Nehodnotený
Nespĺňa podmienky pre hodnotenie
N/A
N/A
N/A
56,2 tis. €
432 tis. €
-92,1 %
2021/2020

Konečný užívateľ výhod INFOSTAT - Inštitút informatiky a štatistiky


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie INFOSTAT - Inštitút informatiky a štatistiky


Riaditeľ INFOSTAT - Inštitút informatiky a štatistiky


Zriaďovateľ INFOSTAT - Inštitút informatiky a štatistiky


Predmet činnosti INFOSTAT - Inštitút informatiky a štatistiky


Kataster INFOSTAT - Inštitút informatiky a štatistiky


Skrátené výkazy INFOSTAT - Inštitút informatiky a štatistiky