Prehľad o organizácii
STOPAS Bratislava, akciová spoločnosť v likvidácii
Hattalova 2, Bratislava
00005525
Nemá
01.01.1991
15.09.2007
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Koneční uživatelia výhod STOPAS Bratislava, akciová spoločnosť v likvidácii


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie STOPAS Bratislava, akciová spoločnosť v likvidácii


Likvidátor STOPAS Bratislava, akciová spoločnosť v likvidácii


Predstavenstvo STOPAS Bratislava, akciová spoločnosť v likvidácii


Predmet činnosti STOPAS Bratislava, akciová spoločnosť v likvidácii


Kataster STOPAS Bratislava, akciová spoločnosť v likvidácii